NTC ‐ Nordisk TransportCenter

NTC - Nordisk Transportcenter

I henhold til Vejdirektoratet Bekendtgørelse 1103 af 27/11 2009 gælder, at kørsel med modulvogntog er tilladt på følgende vejnet i forbindelse med NTC - Nordisk Transportcenter:

Tilkørsel fra syd må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 24, Øster Uttrupvej, mod nordvest ad Øster Uttrupvej, ad Rørdalsvej, Tranholmvej og Rørdalsvej, hvorfra der må køres ind i havneområdet. Tilkørsel fra nord må foretages fra tilslutningsanlæg 23, Aalborg N, til højre ad første frakørselsrampe, ad Øster Uttrupvej og videre ad Rørdalsvej, Tranholmvej og Rørdalsvej, hvorfra der må køres ind i havneområdet. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.​