Modulvogntog

​Oversigt over etablerede og nye strækninger på modulvogntogsnettet

Bekendtgørelse nr. 857 "Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt" af 02.07.2014 som har en omfattende og detaljeret beskrivelse af modulvogntogsnettet: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163579