HTTC – Høje TaastrupTransportCenter

HTTC - Høje Taastrup Transportcenter

I henhold til Vejdirektoratet Bekendtgørelse 1103 af 27/11 2009 gælder, at kørsel med modulvogntog er tilladt på følgende vejnet i forbindelse med HTTC - Høje Taastrup Transportcenter:

Tilkørsel må foretages fra rute 21, tilslutningsanlæg 7a, Høje Taastrup S, ad Ring 5, Sydvej, frem til og ad Litauen Allé eller - længere fremme - ad Bohus Boulevard. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.​