HTLC – Herning Transport & Logistikcenter

Herning Transport & Logistikcenter

I henhold til Vejdirektoratet Bekendtgørelse 1103 af 27/11 2009 gælder, at kørsel med modulvogntog er tilladt på følgende vejnet i forbindelse med HITC - Herning Transportcenter:

Tilkørsel må foretages fra rute 15, Herningmotorvejen, tilslutningsanlæg 39. Fra den nordligste rundkørsel i tilslutningsanlægget må køres mod vest ad Transportcentervej, hvor der i den første rundkørsel må svinges til højre ind i transportcentret. Fra den nordligste rundkørsel i tilslutningsanlægget må også køres mod nord ad N. O. Hansens Vej, hvor der i den første rundkørsel må svinges ind i transportcentret, der ligger vest for rundkørslen. Kørsel bort fra transportcentret må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.​