HTC – Hirtshals TransportCenter

HTC - Hirtshals Transportcenter

I henhold til Vejdirektoratet Bekendtgørelse 1103 af 27/11 2009 gælder, at kørsel med modulvogntog er tilladt på følgende vejnet i forbindelse med HTC - Hirtshals Transportcenter:

Fra E39, Aalborgvej, der fører direkte frem til centret, må tilkørsel foretages fra rundkørslen ad Dalsagervej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute. Centrets afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.​


HTC - Hirtshals Transportcenter ligger på grænsen mellem EU og Norge – direkte for enden af Aalborg- Hirtshals Motorvejen E39. Her veksler motorvejstrafik og søtransport.

HTC blev indviet mandag den 17. november 2008 af økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen.

Centret, der servicerer landevejstrafikken, rummer toldekspedition, speditionsvirksomheder og truckdieselanlæg. Den store trailer p-plads er overvåget døgnet rundt. I centerbygningen er der chaufførlongue, dobbeltværelser til chauffør og vognmænd samt badefaciliteter, kontorer og

konferencelokalar til speditører, vognmænd o.s.v. – det helt rigtige miljø for brugerne.

Det forventes, at der på sigt knyttes jernbanetrafik til centret.

HTC er etableret på et 100.000 m2 stort område, og der er sikret yderligere et areal på 100.000 m2 til forventede udvidelser.

Ligefor står opførelse af tankanlæg til personbiler og med tilhørende service-faciliteter.

Der satses på en fleksibel udvikling af området ved indkørslen til Hirtshals by og havn. Behovet for transportservicerende virksomheder – bl.a. lagerkapacitet, reparationsvirksomheder og kontor- og mødefaciliteter - kan dækkes hos HTC.​