HOTC – Horsens Transport Center

Horsens Transport Center (Logistikcenter Danmark Vest):

I henhold til Vejdirektoratet Bekendtgørelse 1103 af 27/11 2009 gælder, at kørsel med modulvogntog er tilladt på følgende vejnet i forbindelse med Horsens Transportcenter:

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 56, Horsens V, mod vest ad Silkeborgvej. Transportcentret består af to områder vest for motorvejen. Tilkørsel til det første område sker fra rundkørslen på Silkeborgvej ad Vrøndingvej. Tilkørsel til det andet område sker fra rundkørslen på Silkeborgvej/Nokiavej ad Nokiavej. Kørsel bort fra områderne må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.​