Om Transport Centre

Et Transport- og Logistikcenter er et center beliggende i et afgrænset område, med direkte tilknytning til motorvej, hvorunder alle aktiviteter vedrørende transport, logistik og distribution af varer - både for national og international transit, kan udføres af forskellige aktører i et åbent miljø og samtidig på et kommercielt grundlag. De erhvervsdrivende kan enten være ejere eller lejere af bygninger og faciliteter (lagre, distributionscentre, lagerfaciliteter, kontorer, lastbiler osv.), som er opført indenfor transport og logistikcentret.

For at leve op til reglerne om fri konkurrence skal et Transport og Logistikcenter være åbent for alle interessenter, hvilket vil sige, at der skal sikres lige adgang for alle selskaber, der deltager i de aktiviteter, som er beskrevet ovenfor. Et transport- og logistikcenter skal desuden være udstyret med de fornødne logistikfaciliteter til fælles brug for Transport og Logistikcentrets brugere. Hvor dette er muligt, bør der være fælles tjenester for personale samt deling af udstyr og viden.

For at fremme intermodal transport i forbindelse med håndtering af gods, skal et Transport- og Logistikcenter helst være betjent af flere forskellige transportformer (vej, jernbane, søfart, indre vandveje, luft). For at sikre synergieffekter og samarbejde handelsmæssigt, er det vigtigt, at et Transport- og Logistikcenter er organiseret i en neutral juridisk organisation (gerne i form af et offentligt privat partnerskab). Endelig skal et Transport og Logistikcenter leve op til europæiske standarder og kvalitetskrav, for derved at kunne danne rammen for forretningsmæssigt bæredygtige transport-løsninger.​