​30.10.2013

Grønttorvet etablerer Copenhagen Markets i Høje Tåstrup Transportcenter

Grønttorvet tager til November 2013 første spadestik til at opføre et moderne handels- og logistikcenter for frugt/grønt og blomster med 55.000 m2 under tag på selskabets grund i Høje-Taastrup Transportcenter.

Når Copenhagen Markets efter planen står klar til åbning i oktober 2015, overdrages ejerskabet til NREP’s logistikfond, der samtidigt har sikret sig mulighed for at udvide Copenhagen Markets med op til 36.000 m2. Den samlede pris for transaktionen bliver ca. 465 mio. kr. ”København har brug for et nyt, moderne og effektivt engros handels- og logistikcentrum for fødevarer og blomster. Derfor tror vi også på, at nye virksomheder bliver tiltrukket af mulighederne i Copenhagen Markets, så vi kan udvide arealet fra de 55.000 m2, som bygges i første omgang,” siger direktør for Copenhagen Markets, Brian Abildgaard.

Grønttorvet København er ejet af 139 andelshavere, hvoraf størstedelen nu flytter med til Copenhagen Markets i Høje Tåstrup. Virksomhederne sælger tilsammen 650.000 tons varer om året og har en skønnet årlig omsætning på 4 mia. kroner. ”Det nuværende blomster- og grøntmarked har ligget i Valby i over 50 år, og hvert døgn ankommer mere end 200 lastbiler med friske råvarer fra Danmark og det øvrige Europa, som markedspladsens morgenfriske kunder sørger for at få ud på hylderne i for eksempel supermarkeder, blomster- og grøntbutikker eller på bordene i kantiner, restauranter og caféer i hele hovedstadsregionen,

Valget stod mellem en omfattende ombygning af det eksisterende grønttorv eller at skabe et nyt og moderne blomster- og fødevarecenter helt fra bunden, valgte vi at opføre Copenhagen Markets i det logistiske smørhul Høje Tåstrup Transportcenter.


Copenhagen Markets har været på tegnebrættet i 6 år, og rejsen frem mod første spadestik har været en udfordring med en del benspænd undervejs - ikke mindst en finanskrise. Men i maj i år lykkedes det at forhandle en aftale på plads med investor og ejendomsforvalter Nordic Real Estate Partners (NREP), der skød en halv milliard kroner i projektet.

Aftalen var betinget af, at de 139 andelshavere i Grønttorvet København Holding på en ekstraordinær generalforsamling 26. juni godkendte aftalen, og at der efterfølgende kunne opnås 90 procent forhåndsudlejning af projektet. Begge dele lykkedes, og 92 procent af arealerne i det nye Copenhagen Markets er allerede udlejet. ”Det har krævet en helt utrolig tålmodighed og sammenhold hos andelshavere og bestyrelse at holde fast i planen om at opføre og flytte ud til Copenhagen Markets.

Når byggeriet står færdigt, overdrager Copenhagen Markets ejerskabet til NREPs logistikfond, der har sikret mulighed for at udvide med yderligere 36.000 kvadratmeter.

Beslutningen om at opføre Copenhagen Markets i Høje-Taastrup betyder samtidigt, at Grønttorvet nu sætter den 16,5 ha store grund i Valby til salg. Grønttorvet flytter ud i efteråret 2015, og med status af prioriteret udviklingsområde i Kommuneplanen og en godkendt rammelokalplan er området klar til at bliver solgt til investorer, der vil bygge nye boliger og erhvervsejendomme.


​ 29.10.2013

Feeder rekord i Aalborg Havn

Siden den første feeder på ruten Aalborg-Rotterdam anløb Aalborg havn i 2010 har mængden af containere været støt stigende. Andet og tredje kvartal i år blev det hidtil bedste og næstbedste. De to kvartaler ligger 28 procent foran tilsvarende periode i 2012. Siden etableringen er næsten 35.000 TEU blevet ekspederet over kajen i Aalborg på den ugentlige rute til og fra Europas største containerhavn.Der har været vækst på alle parametre – både indgående og udgående – men især på reefersiden har der været en kraftig stigning.

- Eksporten af frysegods er steget med 48 procent, fortæller en meget tilfreds Jesper Skatka, der er account manager for trafik & operation i Aalborg Havn Logistik. Der er også kommet godt gang i importen af frysegods. Der er nu tre "carriers", som tilbyder reefercontainere. Det er APL, NYK og Evergreen. Hyundai og Yang Ming kan også løfte frysegods fra Aalborg på ad hoc basis.

Har slået rod
- De seneste rekordtal bekræfter, at feeder-servicen har rodfæstet sig godt i det nordjyske erhvervsliv, fortsætter Jesper Skatka. Der er behov for den tilgang til destinationer over hele verden via Rotterdam. Alligevel er det kun en mindre del af det nordjyske marked, som udnytter muligheden fra Aalborg havn, og vi arbejder fortsat på forbedringer og øget aktivitet, som kan bringe hele Nordjylland tættere på det globale marked.


24.05.2013

Ny EU havnepakke

Europa-Kommissionen har fremsat et forslag, der skal forbedre europæiske havnes vilkår som vækstmotorer i EU ved at sikre lige konkurrencevilkår for havnetjenester og øge den økonomiske gennemsigtighed.

Europas søhavne 2030: Fremtidens udfordringer

Download HER​

Kommissionen foreslår opgradering af 300 vigtige søhavne:

Download HER​

Et nyt forslag fra Europa-Kommissionen skal bane vej for bedre vilkår for havne på det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T).

Forslaget skal skabe rammen for en fri og lige adgang til markedet for havnetjenester ved en gennemsigtig og åben procedure for udvælgelse af leverandører af havnetjenester.

Derudover er det hensigten, at der skal skabes mere gennemsigtighed i havnenes organisation og drift, således at informationer om offentlig finansiering bliver tilgængelige.

Endelig lægger det nye forslag op til, at havnene skal nedsætte et rådgivende udvalg for brugere af havnene med det formål at øge kundefokus.

Transportminister, Henrik Dam Kristensen, er positivt indstillet for det nye forslag, der i flere sammenhænge ligger i forlængelse af den seneste ændring af havneloven i Danmark i 2012.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- "Jeg synes, at det er et meget spændende forslag, der kan være med til at sikre en åben og fair konkurrence i havnesektoren, så der skabes de bedste vilkår for, at vores havne kan udvikle sig".

- "Jeg kan se, at store dele af Kommissionens forslag ligner den seneste ændring af den danske havnelov, som vi vedtog sidste år. Det er glædeligt, at vi i Danmark har været på forkant, og at der nu er udsigt til, at de større havne i hele EU vil skulle operere under de samme fornuftige rammer som i Danmark".

- "Der er dog stadig en del elementer i Kommissionens forslag, hvor de reelle konsekvenser for havnene ikke er klare nok, og jeg vil under forhandlingerne i Rådet lægge vægt på, at det ikke må medføre administrative byrder for erhvervslivet".​


​ 16.04.2013

Posten køber del af Danske Fragtmænd

Danske fragtmænd har terminaler/distributionscentre i 4 af FDT's transportcentre, som nu bliver styrket med Posten Norges køb af 34% af aktierne i Danske Fragtmænd A/S.

På årets ordinære generalforsamling i Fragtmænd Holding A/S lørdag d. 13. april blev det vedtaget, at Danske Fragtmænd A/S og Posten Norge AS indgår et strategisk samarbejde. Det sker for at styrke og videreudvikle de to selskabers aktiviteter på transport- og logistikområdet.


De seneste års globalisering og koncentrationstendenser i transportbranchen nødvendiggør, at erhvervskunder kan tilbydes en samlet logistikløsning såvel nationalt som internationalt. Danske Fragtmænd har på den baggrund store forventninger til samarbejdet med Bring, som er datterselskab i Posten Norge AS.


Posten Norge AS køber en aktiepost på 34 procent i Danske Fragtmænd A/S, hvor samarbejdet frem til 2015 bliver styrket på en række områder. Herefter er det parternes hensigt, at Posten Norge AS overtager hele aktieposten i Danske Fragtmænd.


Posten Norge AS er en af Nordens ledende logistikaktører og har via Bring-selskaberne etableret en logistikvirksomhed med 6.000 ansatte og en omsætning på 15 mia. kr. primært med udgangspunkt i Norden. Brings aktiviteter i Danmark er på ca. 1 mia. kr. og omfatter i dag godstransporter samt branche- og logistikløsninger.

Pressemeddelelse:

For at styrke og videreudvikle de to selskabers aktiviteter på transport- og logistikområdet har Posten Norge AS og Fragtmænd Holding A/S indgået en samarbejdsaftale, hvorefter Posten Norge AS køber en aktiepost på 34 % i Danske Fragtmænd A/S. Parterne er enige om at styrke samarbejdet på en række områder frem til 2015, hvor det er parternes hensigt, at Posten Norge AS overtager hele aktieposten i Danske Fragtmænd.

Posten Norge AS er en af Nordens ledende logistikaktører, og har via Bring-selskaberne etableret en logistikvirksomhed med 6.000 ansatte og en omsætning på 15 mia. kr. primært med udgangspunkt i Norden. Brings aktiviteter i Danmark er på ca. 1 mia. kr. og omfatter i dag godstransporter samt branche- og logistikløsninger. Via datterselskaber, agentnet og strategiske alliancer har Bring et veludbygget distributionsnet i det meste af Europa http://www.bring.com/

Danske Fragtmænd, som ejes af Fragtmænd Holding A/S, er blandt landets største nationale transportvirksomheder og har en årlig fragtomsætning på over 2 mia. kr. og knap 900 ansatte. Hertil kommer 50 fragtmandsvirksomheder, som udfører de daglige transporter for selskabets mange kunder. Danske Fragtmænd betjener i dag store dele af dansk erhvervsliv og tilbyder stort set alle former for transport- og logistikløsninger, hvortil kommer lagerhotelløsninger samt kurertransporter http://www.fragt.dk/

De senere års globalisering og koncentrationstendenser i transportbranchen nødvendiggør, at erhvervskunder kan tilbydes en samlet logistikløsning såvel nationalt som internationalt. Danske Fragtmænd har på den baggrund store forventninger til samarbejdet med Bring, som vil give begge selskaber en styrket position på logistikområdet i Norden og det øvrige Europa.


​22.03.2013

En ny transportaftale

Folketingets partier (- Enhedslisten) har i dag indgået en transportaftale, der bredt samler mere en 50 delaftaler for cirka 3,5 mia. kr. til udbygning og renovering af især vej- og banestrækninger og indirekte til styrkelse af transport- og logistikløsninger via danske transportcentre

Transportaftalens dokumenter kan downloades her


04.01.2013

Hirtshals Transportcenter får mulighed for udvidelse

Hjørring Kommunes har d. 19.12.2012 godkendt en ny lokalplan for Hjørring Kommunes nye udstykning ved HTC. Hermed står Hirtshals Transportcenter med de helt rigtige kort på hånden, endda med nogle rigtig gode trumfer for at imødekomme de ønsker og behov der opstår, når de nye færgeforbindelser til Hirtshals åbnes op 2013, herunder især muligheden for at bygge de efterspurgte højlagre i op til 30 meters højde.

- Det her er det vigtigste der er sket for Hirtshals Havn siden privatiseringen i 2001 og en anerkendelse af Nordjyllands og Hirtshals Havns betydning for transportinfrastrukturen i Nordeuropa. Hirtshals Havns inddragelse i TEN-T Core Network sætter helt nye dimensioner for havnens udvikling og vækst.

- Det er blandt andet Hirtshals Havns centrale position som transportmæssigt omdrejningspunkt i forhold til Norge og især den norske hovedstad Oslo, der er grundlaget at havnen er blevet en del af TEN-T Core Network. Dermed viser havnens geografiske placering igen sin styrke og muligheder som intermodalt omdrejningspunkt.​


​ 10.01.2013

Danske Transportcentre styrker kombitransport

Kombitransport-løsninger via danske transportcentre

Siden de første danske transportcentre blev udviklet og etableret i slutningen af 1980’erne har faciliteter til den kombinere transport været en væsentlig del af transportcenterkonceptet. De første og største faciliteter blev etableringen af kombiterminaler i Høje Tåstrup Transportcenter og Taulov Transportcenter. Disse kombiterminaler er i flere omgange blevet udbygget senest med infrastrukturfondens investering på godt 50 millioner kroner i Høje Tåstrup og cirka 10 millioner kroner i Taulov – og har i dag en stor betydning, især for grænseoverskridende kombitransporter.

Der er kapacitetsproblemer især i Taulov, hvilket har betydning for antallet af mulige international transporter. Hvor det er teknisk muligt, er der for de øvrige danske transportcentre konkrete planer og realiseringsmuligheder for etablering og udvikling af kombiterminaler

- NTC – Nordisk Transportcenter i Aalborg Østhavn har fra etableringen indarbejdet arealer, faciliteter, adgangsveje, osv. til etablering af kombiterminal (udflytning af godsbanearealer fra Aalborg midtby). Transportcentret/Aalborg Havn, der ejer jernbanesporet mellem Østhavnen og det statslige skinnenet, har planer om at investere et millionbeløb på modernisering og opgradering til godstransport i 2013. Allerede i dag er der (mindre) faciliteter til kombitransport i Aalborg Østhavn.

- STC – Skandinavisk Transportcenter i Køge har sporadgang og muligheder for jernbanegods i Transportcentret. I forbindelse med etablering af Femern Bælt forbindelsen bygges en ny 2-sporet jernbane op ad Transportcentret, hvor der er planer om at etablere en kombiterminal med international betydning/integration med transittransport. I forbindelse med de nye retningslinjer for det Trans-europæiske transportnet 2014-2020, er der fastlagt nye krav til styrkelse af banegodstransport i disse transportkorridorer. Disse krav og det stigende behov/ønske om mere gods på bane vil støtte realiseringsplanerne for en ny kombiterminal i Køge – i tæt samarbejde med Skandinavisk Transportcenter.

- HTC – Hirtshals Transportcenter har i samarbejde med Hirtshals Havn udarbejdet konkrete planer for etablering af en kombiterminal i tilknytning til det eksisterende spor til havnen. Der er fra Transportministeriet givet tilsagn om 10 millioner kroner til medfinansiering af kombiterminalen. Finansieringsgrundlaget planlægges afklaret snarest således at efterspørgslen på kombitransport løsninger for trailere og containere fra Hirtshals færger og sydpå og omvendt kan blive gennemført.

FDT arbejder nationalt og internationalt for at fremme sådanne kombitransport løsninger via vore Transportcentre.