2012 Nyheder


Nyhedsoversigt 2012

​ - EU's Core Network til Hirtshals og Frederikshavn

- Nye firmaer etablerer sig i Taulov Transportcenter​

- Vækst i Skandinavisk Transportcenter​

- Banedanmark, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen flytter sammen​

- Nyt om Sikre Rastepladser​

- Evaluering af forsøg med modulvogntog​

- Bred aftale om elektrificering af jernbanen m.v.​

- Mere gods på banen​

​18.12.2012

EU's Core Network til Hirtshals og Frederikshavn

Jyllandskorridoren samt Hirtshals og Frederikshavn havne er anerkendt som del af EU’s prioriterede transportnetværk

Tirsdag den 18. december 2012 fik Nordjylland Europaparlamentets blåstempling som en del af EU-kommissionens prioriterede hovednetværk for transport ”TEN-T Core Network”.

Efter afstemningen i Europaparlamentets Transportudvalg er vej- og banestrækninger nord for Århus - E39 til Hirtshals og E45 til Frederikshavn samt jernbanestrækninger til de to havne - blevet en del af hovedkorridorerne i Europa.

Transportministeriet samt EU-parlamentarikere Anne E. Jensen (V) og Ole Christensen (A) har under arbejdet med det nye TEN-T europakort pointeret vigtigheden af at Nordjylland bliver en del af det prioriterede hovednetværk. Efter indstillingen af EU-parlamentets Transportudvalg har Transportminister Henrik Dam Kristensen tilkendegivet sin begejstring for processen:

- Jeg er meget tilfreds med resultatet af dagens afstemning og synes, det er et flot resultat. Det betyder, at vi er kommet tættere på vigtig støtte til vej- og banestrækninger i Nordjylland.

Nordjyllands tilstedeværelse i TEN-T’s prioriterede transportnetværk betyder også en tydeliggørelse af vigtigheden af forbindelserne til EU’s nabolande og af søtransportskorridorerne. Yderligere styrker inddragelsen af havnene i Hirtshals, Frederikshavn og Aalborg de erhvervsudviklingsmæssige perspektiver for Nordjylland som en central del af Europa.

Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, Hirtshals Havn modtager med tilfredshed indstillingen fra EU-parlamentets transportudvalg:


- Det her er det vigtigste der er sket for Hirtshals Havn siden privatiseringen i 2001 og en anerkendelse af Nordjyllands og Hirtshals Havns betydning for transportinfrastrukturen i Nordeuropa. Hirtshals Havns inddragelse i TEN-T Core Network sætter helt nye dimensioner for havnens udvikling og vækst.

- Det er blandt andet Hirtshals Havns centrale position som transportmæssigt omdrejningspunkt i forhold til Norge og især den norske hovedstad Oslo, der er grundlaget at havnen er blevet en del af TEN-T Core Network. Dermed viser havnens geografiske placering igen sin styrke og muligheder som intermodalt omdrejningspunkt.

Tilsvarende er administrerende direktør Mikkel Seedorf Sørensen, Frederikshavn Havn glad for indstillingen fra Europaparlamentets transportudvalg:

- Frederikshavn Havn er blevet anerkendt som det vigtigste hovedbindeled til den næststørste by i Sverige; Göteborg og Sverige som helhed. Dermed stadfæstes havnens position i transportmæssig sammenhæng i Nordeuropa også.

- Vi arbejder på væsentlige udbygningsplaner for Frederikshavn Havn og det forhold at vi nu bliver en del af TEN-T Core Network giver os naturligvis endnu en begrundelse for at realisere planerne så hurtigt som det er muligt.

Jyllandskorridorens, Hirtshals Havns og Frederikshavn Havns placering i TEN-T core network vil have en afgørende betydning for udviklingen i Nordjylland og de to nordjyske havnes afgørende positionering i den nordeuropæiske transportsektor samt realisering af udviklingspotentialerne. Med TEN-T Core Network styrkes også sammenhængskraften mellem Skandinavien og det europæiske kontinent.

FDT har deltaget intenst i arbejdet med at få skabt forståelse for vigtigheden af – og det rigtige i – at få EU’s højest prioriterede vej og banekorridor – Core Network – ført frem til kajkanten i Hirtshals og Frederikshavn, med forbindelser til Norge og Sverige.

Denne succes vil vi følge helt til dørs!

​ 08.08.2012

Nye firmaer etablerer sig i Taulov Transportcenter

DANX bygger en knap 2000 kvm. moderne terminalbygning på 17.400 kvm. grund på Europavej i Taulov.

- Vi har de seneste 10 år har vi haft en markant vækst, fortæller DANX's adm. direktør Søren Gønge.

- Tre gange er vi vokset ud af vores hovedterminal i Danmark. Denne gang har vi fremtidssikret os med en grund, hvor vi kan udvide med næsten 7.000 kvadratmeter bebyggelse.

DANX er specialiseret i reservedelslogistik og leverer hver nat mere end 10.000 reservedele til firmaer og servicebiler. I Taulov vil der også blive opbevaret såkaldte tidskritiske reservedele. Det er beregner til de store IT- og teleselskaber, der kræver levering overalt i landet inden for ganske få timer.

Sparer en halv time

DANX regner med, at det nye distributionscenter vil være færdigbygget i maj 2013, hvor man vil flytte ud af den nuværende adresse i Vejle.

- Ved af flytte vores terminal fra Vejle til Taulov reducerer

vi transporttiden med mere en halv time til Sverige, som i dag er vores største marked, fortæller DANX's nordiske direktør, Bob Thorhauge.

- En stor del af vores reservedelsflow går direkte fra Holland og Tyskland til kunder Norden unden for 12 timer.

Yderligere udvikling

Tidligere på sommeren udmeldte Super Dæk Service at de netop har indgået en medlemsaftale med

Taulov Transportcenter. Afdelingsleder hos Super Dæk Service Mads Bryde udtaler i den forbindelse: – Det er oplagt at blive ”en del af familien”, når vi laver det, vi laver. Vi kan kun tilslutte os tanken om, at der opstår synergier, når vi står sammen, forklarer han og uddyber:

- Taulov og Fredericia er et trafikalt knudepunkt, hvor vi bliver meget synlige, og hvor lastbiler har endnu nemmere adgang. Vi købte tidligere i år grunden i Taulov, da den ligger helt perfekt for os: Med masser af industrivirksomheder som nærmeste naboer og tæt på motorvejen, hvor alle vores kunder er og dagligt kommer forbi. Super Dæk Service Fredericia stiler efter at flytte ud i nye bygninger på grunden i Taulov om ca. et års tid, dvs. til næste sommer.

​ 11.07.2012

Vækst i Skandinavisk Transportcenter

Lidl bygger stort lager i Skandinavisk Transport Center i Køge

Dagligvarekæden Lidl etablerer nyt centrallager i Køge, som skal dække de sjællandske butikker. Omkring 200 nye lokale arbejdspladser følger med.
Endnu en stor dagligvarekæde slår sig nu ned i Køge. Lidl har netop købt et knapt 85.000 m2 stort areal i Skandinavisk Transport Center, hvorfra et nyt centrallager skal servicere kædens eksisterende og kommende butikker på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Om alt går efter planen, står det nye lager færdigbygget i løbet af 2014.

Adm. Direktør for Lidl Danmark, Finn Tang, fortæller om baggrunden for købet i Køge: 

”Grundet vores fortsatte fremgang og succes på det danske marked, har et lager på Sjælland længe ligget i støbeskeen, og vi har derfor i en lang periode været på udkig efter den rette placering. At valget faldt på Skandinavisk Transport Center i Køge er ikke tilfældigt. Placeringen er logistisk optimal for at kunne servicere vores eksisterende og kommende butikker på Sjælland bedst muligt. Samtidig er det kommende lager en nødvendighed for at fastholde væksten og vores ekspansionsplan om at åbne endnu flere butikker på Sjælland og specielt i Storkøbenhavn”. I Køge bliver Lidl hilst velkommen. ”Vi er naturligvis rigtig glade for, at Lidl har valgt at bygge sit nye centrallager hos os i Køge. Det vil ikke bare skabe omkring 200 nye – og tiltrængte - arbejdspladser, men også have en afsmittende effekt på resten af lokalsamfundet, hvor underleverandører som fx håndværkere og distributører kan få nye muligheder”, siger borgmester Marie Stærke (A) og fortsætter: ”Aftalen med Lidl styrker samtidig Køges position som et regionalt og nationalt centrum for handel og logistik, som er et af vores overordnede erhvervspolitiske mål. I sidste ende handler det om at kunne sikre god velfærd til vores borgere på den lange bane, som blandt andet kræver at vi skaber mere vækst og udvikling i lokalområdet. Det tager vi nu endnu et skridt til”.

Skandinavisk Transport Center i Køge er på få år vokset til at være et af Sjællands og hovedstadsområdets største sammenhængende erhvervs- og transportområder på 1.300.000 m2 – og nu føjes altså yderligere 85.000 m2 til med Lidls nye centrallager. Lidls hovedkontor forbliver i Kolding. Afslutningsvis kan Direktør Thomas Elm Kampmann fra Skandinavisk Transport Center derfor tilfreds konstatere:
”Stort set inden at vi har påbegyndt byggemodningen af yderligere omkring 360.000 m2 salgbart areal, har vi allerede solgt den første store bid, hvilket igen bekræfter vores berigtigelse som driver i en af landets mest betydningsfulde transport- og logistikklynger.” 

​ 11.07.2012

Banedanmark, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen flytter sammen

Bliver de også sammenlagt som tilfældet har været i Sverige?

Banedanmark, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen med tilsammen 1.700 medarbejdere skal fra 2017 bo under samme tag i et nyt kontorhus på et sløjfet baneterræn ved Dybbøls Station.

Der bliver meget aktivitet på det tidligere godsareal vest for Dybbølsbro i de kommende år.
Inden længe går Banedanmark i gang med at bygge den nye trafikstyringscentral i forbindelse med signalprogrammet på stedet, og senere følger byggeriet af nye administrationsbygninger, der skal huse Banedanmark og Vejdirektoratets aktiviteter i København samt Trafikstyrelsen.

Banedanmark bygger selv og kommer dermed til at eje den nye trafikstyringscentral, mens det øvrige kontorbyggeri bliver lagt i hænderne på Bygningsstyrelsen, den tidligere Slots- og Ejendomsstyrelse.
”Vi identificerede forholdsvist tidligt i processen, at Banedanmarks areal ved Dybbølsbro ville være et optimalt sted at placere den nye trafikstyringscentral. Her kommer den til at ligge centralt og stationsnært. Tanken var så at udnytte det resterende areal til at bygge et nyt hovedsæde for Banedanmark. Det er nu blevet udvidet til også at dække Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen, og det er en rigtig god idé,” siger økonomidirektør Søren Stahlfest Møller, der nævner større videndeling og et endnu bedre samarbejde med Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen som nogle af fordelene ved at flytte sammen.

Væk med gamle skinner
Nu fortsætter processen med at finde ud af præcis, hvor og hvordan kontorkomplekset skal bygges og derefter gøre grunden byggemoden for et nyt fælles hovedsæde ved Dybbølsbro. Der venter også et oprydningsarbejde på grunden, hvor gamle skinner skal fjernes, og terrænet skal jævnes ud, så der i fremtiden ikke bliver den store niveauforskel mellem det højtliggende Dybbølsbro og selve byggegrunden, der ligger noget lavere. Banedanmarks administrerende direktør, Jesper Hansen, deltager i en styregruppe omkring kontorbyggeriet sammen med direktøren for Vejdirektoratet, Per Jakobsen, og direktør i Trafikstyrelsen Carsten Falk Hansen og direktør Carsten Jarlov fra Bygningsstyrelsen. ”Senere i processen vil organisationen blive inddraget i forhold til at få defineret, hvilke behov, vi i Banedanmark har brug for, at det nye kontorbyggeri skal opfylde,” siger Søren Stahlfest Møller.

Planen er, at de nye administrationsbygninger skal sikre størst mulig fleksibilitet i forhold til de tre institutioners
skiftende behov for plads. Tanken er også, at bygningerne skal indrettes med en blanding af storrum og enmandskontorer, og at der kommer fælles reception, mødefaciliteter og kantine.

En væsentlig fordel ved sammenflytningen er muligheder for videndeling og synergi mellem institutionerne erklærer Transportminister Henrik Dam Kristensen (S)

Sammenlægning?

Denne sammenflytning kan danne basis for en sammenlægning af de tre styrelser, som med succes er gennemført i Sverige.

Udviklingen og perspektiverne heri følges nøje af FDT.

​ 11.07.2012

Nyt om Sikre Rastepladser

Et af de håndgribelige resultater er Danmarks første beskyttede parkeringsplads for den professionelle vejgodstransport, Statoil Secure Parking, indrettet i tilknytning til tankanlægget på Industrivej i Padborg og åbnet i foråret 2012. Arbejdsgruppen, som har repræsentanter for vejtransportens organisationer, nikkede anerkendende til anlægget og dets faciliteter, det første af sin art i Danmark. Det har 7000 m2 indhegnet plads med plads til 50 vogntog, beskyttet af bomme, porte, betalingsanlæg og overvåget af 20 videokameraer.

Men ligger pladsen rigtigt i forhold til behovet? Leif Pedersen, Claims manager ved FREJA Transport & Logistics A/S udtaler. "Den er efter min mening teknisk velindrettet og er velplaceret med hensyn til de faciliteter, chaufføren har behov for. Det er også positivt, at den er indrettet efter SETPOS anbefalingen, der jo er det nærmeste, vi for tiden kommer på en standard på området, som transportkøbere, forsikringer og transportører alle kender og kan forholde sig til."

"Desværre tror jeg, at behovet for en sådan plads i Padborg er begrænset – bortset fra det behov, der er 'dikteret fra Berlin' i kraft af det parkeringsbehov i grænseområdet, der er afledt de tyske køreforbud for lastbiler. Dette vil nok i nogen udstrækning trække biler fra p-pladserne ved motorvejen og ind i Padborg – og dermed til den sikre p-plads."

Det er imidlertid Leif Pedersens vurdering, at der ikke er noget naturligt trafikflow, der trækker lastbiler ind til Padborg, med mindre de har direkte ærinde i byen – og de fleste Padborgfirmaer har jo egne mere eller mindre sikrede P-områder.

De allerfleste biler skal bare have strækningen Hamburg – Kolding overstået. Her sker der ikke meget, på- og aflæsningsmæssigt. Styret af GPS kører bilerne ad motorvejen, 5 km fra Statoils anlæg, uden at få øje på det. Også selvom de måske har behov for at parkere på en sikker P-plads. Der skal markedsføring og skiltning til for at få disse biler som kunder på Statoils plads.

"Personligt tror jeg på, at det naturlige behov for offentligt tilgængelige sikrede P-pladser i Danmark findes 3 steder: Syd for København (Køge), i Kolding – syd for udfletningen til Esbjerg – og mellem Randers og Århus. Alle placeret klos op ad motorvejene. Det mener jeg ud fra disse betragtninger," siger Leif Pedersen:
• Tidsmæssigt - chaufføren kører så vidt mulig frem til en P-plads tæt på destinationen, så han ikke om morgenen har en ”ubekendt” i forhold til kø og dermed forsinkelse
• Køre- og hviletidsmæssigt - ofte er det ikke køretiden, der driller, men rådighedstiden, især på de transporter, der gennemføres dag til dag, og det er de fleste transporter. Derfor gælder det om at bruge så lidt køretid som muligt, før man skal i gang med på og aflæsning. Ellers kan chaufføren blive tvunget til at holde hvil i den tid, hvor kunderne har åbent
• Økonomisk: mange vil gerne bruge f.eks. 180 kr på overnatning på en sikker parkeringsplads, men vil ikke betale for ekstra kørsel for at komme frem til pladsen. 30 km omvej for at nå frem til en egnet p-plads koster jo i sig selv mere end selve parkeringen,” slutter Leif Pedersen.

Stor EU fokus på området

EU-Kommissionen har et stort behov for mere viden om mulighederne for at anvende IT i forbindelse med sikre rastepladser for lastbiler og øvrige erhvervskøretøjer. Derfor var brugerne og myndighederne fra nær og fjern trommet sammen til en konference og workshop i Bruxelles i denne uge for at komme med erfaringer med og ønsker om intelligent trafikstyring kombineret med sikre rastepladser.

”Det er særligt reservationsmulighederne på de begrænsede sikre pladser, der har fokus i Kommissionen. Intelligente parkeringspladser skal bidrage til at gøre transporterne mere effektive, samtidig med at vognmænd og chauffører får bedre mulighed for at planlægge transporter og pauser. Desuden vil anvendelsen af den sparsomme kapacitet kunne forbedres og dermed forhåbentlig medføre mindre stress i hverdagen

​ 27.01.2012

Evaluering af forsøg med modulvogntog

Det danske forsøg med modulvogntog har nu været i gang i tre år. En stor

omfattende evaluering af forsøget viser nu, at forsøget har været en stor succes.

Vejdirektoratet har nu offentliggjort den afsluttende rapport for den omfattende evaluering af forsøget med modulvogntog. Modulvogntog er længere og potentielt tungere end traditionelle lastvogne.

Forsøget med modulvogntog begyndte den 24. november 2008. Nu godt tre år senere viser rapporten fra Vejdirektoratet, at forsøget er forløbet godt.

Rapporten viser blandt andet, at modulvogntog medfører væsentlige samfundsøkonomiske gevinster som følge af lavere transportomkostninger og mindre udledning af CO2. Samtidig viser rapporten, at modulvogntog har været involveret i relativt færre uheld, sammenlignet med andre tunge køretøjer.

Rapporten kan downloades HER​

Rapport vedrørende danske erfaringer kan downloades HER​

Bilagsrapport kan downloades HER​

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten:

- Jeg er glad for, at vi nu har fået denne omfattende rapport, baseret på konkrete erfaringer med brugen af modulvogntog i Danmark.

- Jeg hæfter mig især ved de markante økonomiske og miljømæssige gevinster forbundet med modulvogntog, samtidig med at rapporten konkluderer, at modulvogntog ikke er mindre trafiksikre end andre vogntog.

- Rapporten giver os et godt udgangspunkt for en fremadrettet diskussion om modulvogntog. Det gælder i Danmark, men i høj grad også på europæisk niveau, hvor Danmark under EU-formandskabet ønsker at sætte modulvogntog højere på dagsordenen.

- Jeg glæder mig også over den brede politiske opbakning til at forlænge forsøgsperioden med fem år, så forsøget nu forløber frem til udgangen af 2016. Det giver os mulighed for at belyse nogle af de spørgsmål, der stadig udestår.

​ 07.02.2012

Bred aftale om elektrificering af jernbanen m.v.

Der er indgået en politisk aftale på transportområdet med et bredt flertal i Folketinget (S, RV, SF, V, DF, LA og K).

Aftalen har fire hovedpunkter og har især fokus på jernbanetrafikken: elektrificering af jernbanenettet, anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland, anlæg af to nye stationer ved kommende ”supersygehuse” i Hillerød og Gødstrup og forberedende arbejder til en ny metroafgrening til Københavns Nordhavn. Med aftalen besluttes projekter for mere end 2 mia. kr.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:
Vi tager nu et afgørende skridt for togdriften i Danmark. Elektrificering af jernbanen er både godt for klimaet, en god forretning for samfundet og vil på lidt længere sigt give en mere stabil togdrift i Danmark. I første omgang handler det om at få elektrificeret strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov ved Kolding, som vil stå færdig i 2015.

Vi har nu besluttet at anlægge dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens for at fjerne en flaskehals i den jyske banekorridor mellem Danmark og Tyskland.

Vi afsætter samtidig penge til at anvende en optimeret udførelsesmetode, så vi mest muligt undgår at genere godstrafikken i korridoren under anlægsarbejderne.

Jeg er glad for, at vi trods den økonomiske situation alligevel med denne aftale kan igangsætte nogle gode projekter rundt i landet. I den forbindelse vil jeg fremhæve nye stationer ved de kommende ”supersygehuse” i Hillerød og Gødstrup.


Med beslutningen om at igangsætte de forberedende arbejder for en metroafgrening til Nordhavn skaber vi mulighed for, at det nye byudviklingsområde i Nordhavn hurtigt kan få en rigtig god kollektiv betjening til gavn for befolkningen, byudviklingen, miljøet osv.

Parterne er enige om, at der fremadrettet som udgangspunkt ikke iværksættes nye VVM-undersøgelser, med mindre der kan peges på en realistisk finansieringsmodel for hele det pågældende anlægsprojekt.

Hovedpunkterne i aftalen:

  • Elektrificering af jernbanenettet: Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov igangsættes og vil være færdig i 2015. Der afsættes 1.194 mio. kr. til arbejdet. Desuden udarbejdes anlægsoverslag for at elektrificere følgende strækninger: Køge Nord-Næstved, Roskilde-Kalundborg og Fredericia-Aarhus.
  • Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland: Der anlægges dobbeltspor på banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens. I aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 reserverede parterne 0,7 mia. kr. (2009-priser) til anlægget, og der afsættes nu yderligere 55 mio. kr. til optimeret udførelse, så man undgår at genere godstrafikken i korridoren mest muligt i anlægsperioden. Det forventes, at strækningen åbner i 2015.
  • Nye stationer ved sygehuse i Hillerød og Gødstrup: Der afsættes 46,5 mio. kr. til en ny station ved det kommende regionssygehus i Hillerød og 16,5 mio. kr. til en ny station ved det kommende regionssygehus i Gødstrup. Stationerne vil være med til at sikre en høj tilgængelighed til de nye sygehuse.
  • Metro til Københavns Nordhavn: En ny metroafgrening fra Cityringen til hovedstadens nye byudviklingsområde i Nordhavnen vil løfte den kollektive trafik og gavne beboere og virksomheder i den kommende bydel. Det er med aftalen besluttet, at Metroselskabet i 2012 kan igangsætte forberedende arbejder til en Nordhavnsmetro for i alt 96 mio. kr.

Læs materialet

Aftale om elektrificering af jernbanen m.v.​

Faktaark - Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Faktaark - Dobbeltspor Vamdrup-Vojens

Faktaark - Ny station syd for Hillerød

Faktaark - Ny station ved Gødstrup

​08.05.2012

Mere gods på banen

I 2011 voksede godstransport på bane med ca. 14 pct. svarende til i alt 9,276 mio. ton. Godsmængden der transporteres med jernbane er dermed vokset ca. 51 pct. siden kriseåret 2009 - og er nu på det højeste niveau siden midten af 1990’erne.

Transittransporterne på jernbane udgjorde i 2011 ca. 75 pct. af de samlede godstransportmængder, mens de internationale transporter til og fra Danmark udgjorde ca. 15 pct. og de nationale godstransporter udgjorde ca. 10 pct.

Væksten i banegodstransportmængderne har været uensartet i perioden fra 2009 til 2011.

De nationale transportmængder er fra et lavt niveau vokset med ca. 76 pct. og transittransporterne er vokset med ca. 64 pct. Derimod er de internationale godstransportmængder stort set uændrede siden 2009.

Hvis væksten i gods på bane fra 2009 til 2011 alternativt var blevet udført med lastbil ville det have krævet ca. 240.000 lastbilture i 2011 eller ca. 660 flere lastbilture om dagen beregnet ud fra, at en dansk lastbil i international kørsel i gennemsnit kører med ca. 12,8 ton.