​2009 - 2010 Nyheder

Nyhedsoversigt 2010:

- Transportcentre 2011 - Status og Perspektiver​

- Analyse af markedspotentialet for en kombiterminal ved Køge​
- Modulvogntogsnettet udvides ifbm. Skandinavisk Transport Center
- NTC styrkes med nyt logistik- og administrationskompleks
- FDT: Modulvogntog bør inddrages i flere forsøg
- Ny rapport fra Transportministeriet
- STC foran ny udvidelse
- Modulvogntog får fem år mere
- Opførslen af etape 2 på Hirtshals Transport Center er i fuld gang
- Ny oversigt over tilstand og udvikling for statsvejnettet
- Næsten halvdelen af alle omkoblinger med modulvogntog foregår i Transportcentrene
- Transportministeriet lancerer en ny hjemmeside
- Staten ønsker styr på havnearealer
- Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen sammenlægges
- Debatoplæg om fremtidens trafik
- Flot driftsresultat og overskud i DTC
- Hans Christian Schmidt - Danmarks nye Transportminister
- 2009 - Et godt år for transportcentrene
- DTC bygger nyt Logistikcenter til Geodis Wilson
- Forbud mod lastbiler i Køge
- Stor beskæftigelseseffekt af transportklynge


Nyhedsoversigt 2009

- Vingerne fandt vej til havnen

- Køge vokser ud af rammerne

- Nyt tillæg om Transportcentre

- Hirtshals Transportcenter optaget i FDT

- Kombiterminalerne styrkes

​​20.12.2010

Transportcentre 2011 - Status og Perspektiver​

I et særskilt tillæg til den seneste udgave af Transportmagasinet er status og perspektiver for Transportcentrene i Danmark beskrevet.

Tillægget kan læses her

06.12.2010

Analyse af markedspotentialet for en kombiterminal ved Køge

Analysen viser, at det på sigt, ved forbedringer af jernbanens produktkvalitet og konkurrenceevne, kan blive nødvendigt med ekstra terminal-kapacitet på Sjælland. Her konkluderer analysen, at den ekstra terminalkapacitet enten kan etableres ved en nybygning af en kombiterminal ved Køge eller ved udbygning af den eksisterende kombiterminal i Høje Taastrup.

Analyse af markedspotentialet ved en kombiterminal i Køge er gennemført i forlængelse af aftalen om en grøn transportpolitik 2009.

Hele markedsanalysen kan læses her

​​23.11.2010

Modulvogntogsnettet udvides ifbm. Skandinavisk Transport Center

Tilkørsel fra syd må foretages fra E47/E20, tilslutningsanlæg 32, Køge, ad Lyngvej mod nordvest til rundkørslen og ad Nordhøj frem til indkørslen til transportcentret ad Centervej. Tilkørsel fra nord må foretages fra E47/E20, tilslutningsanlæg 32, Køge via rundkørslen og ad Nordhøj frem til indkørslen til transportcentret ad Centervej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på figuren til højre.

​​10.11.2010

NTC styrkes med nyt logistik- og administrationskompleks


Den 10. november begynder opførelsen af et nyt logistik- og administrationskompleks på næsten 13.000 m2 med facade mod Vejdybet i Østhavnen – mellem fragtmandscentralen og Limfjorden. Aalborg Havn er bygherre og Royal Arctic Logistics A/S lejer. Byggeriet forventes færdigt til indflytning i efteråret 2011.

I licitation har entreprenørfirmaet A. Engggard A/S vundet totalentreprisen. Projektgruppen består af Aalborg Havn A/S og COWI A/S som rådgiver, og den endelige beslutning om projektets gennemførelse blev truffet af bestyrelsen for Grønlandshavnens Ejendomme A/S den 9. november

Komplekset kommer til at rumme administrationen for Royal Arctic Logistics A/S, der i april blev etableret som en fusion af Arctic Container Operation A/S (ACO) og Royal Arctic Linieagentur A/S (RALIN)– begge datterselskaber af Royal Arctic Line A/S, som er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre. Desuden bygges et pakhus på 5.730 m2 med 4,50 m frihøjde og et højlager på 4.090 m2 i 8,50 m højde. Bygningerne omgives af 35.000 m2 belægninger.


Aalborg Havns opførelse af de ny faciliteter til Royal Arctic Line A/S med Royal Arctic Logistics A/S som lejer er ligesom udvidelsen af Grønlandshavnens containerterminal en del af den forlængede aftale om Aalborg som basishavn for Grønland. Aftalen blev indgået i marts i år og løber frem til foreløbigt 2022.

Plads til udvikling

- Basishavnsaftalen betyder, at vi nu kan få de faciliteter, vi har sukket efter, og som er nødvendige i kraft af vor positive udvikling. Samtidig får vi mulighed for at udnytte potentialet for flere og nye kunder ud over Grønlandstrafikken, siger adm. direktør Jesper Balthazar-Christensen, Royal Arctic Logistics A/S (RALOG).

Det ny logistikpakhus skaber betydelig effektivisering af transitfunktionen med kort afstand mellem indleveringsportene og de containere, godset løbende pakkes i. Godset bringes ind i terminalen via sluser i sydvestfacaden (længst væk fra fjorden) og omlades til containerne. I højlageret, der kommer til at fungere som lagerhotel, opstilles reoler til midlertidigt oplag.

Derudover vil Royal Arctic Line A/S være lejere med medarbejdere fra Skibsdrift, IT-afdelingen samt Udviklingsafdelingen.

19.10.2010

FDT: Modulvogntog bør inddrages i flere forsøg

En af de organisationer, som bakker 100 procent op om modulvogntogsforsøget i Danmark, er Foreningen af Danske Transportcentre (FDT).

- Over halvdelen af de modulvogntog, der kører på det danske modulvogntogsnet, kører mellem vores centre, fortæller Thomas Elm Kampmann, der er talsmand for foreningens otte transportcentre. - Vi gør en stor indsats for at skabe den retteinfrastruktur rundt omkring i centrene. Her arbejder vi ikke bare for at indrette omkoblingspladser og brede rundkørsler, men vi bakker også op om de enkelte virksomheders ønske om at servicere og udnytte modulvogntogene. Det kan være alt fra at hjælpe med byggetilladelser eller at forhandle med myndighederne.

Udforske mulighederne

Thomas Elm Kampmann minder om, at der officielt stadig er tale om et forsøg med modulvogntog, selv om de fleste i transportbranchen nærmest tager det givet, at modulvogntogene er kommet for at blive.

- Jeg opfordrer derfor virksomheder og myndigheder om at udforske mulighederne for at skabe egentlige rutenetværk mellem centrene. Jo bedre samarbejdet mellem virksomhederne i de forskellige centre, jo bedre resultater vil vi kunne opnå med modulvogntogene.

- Der kunne samarbejdes omkring citylogistik og samdistribution. Man kunne for eksempel også skabe bedre netværk mellem havne og transportcentre. Og så må vi også have inddraget jernbanen og kombiterminalerne noget mere.

Mere effektiv transport

- Vi har behov for at se nærmere på, hvordan vi kan transportere mere effektivt og mere intelligent - og hvordan vi kan få optimeret modulvogntogenes rolle i dansk transport. Der er plads til flere modulvogntog på de danske veje, og de kan være med til at forbedre effektiviteten af dansk transport markant. Derfor ser Foreningen af Danske Transportcentre ser frem til Vejdirektoratets kommende undersøgelse af modulvogntogenes effektivitet.

- Får vi et godt resultat her, vil det virkelig danne grobund for modulvogntogenes videre udbredelse i Europa, slutter Thomas Elm Kampmann, som minder transportbranchen - og chaufførerne - om at man skal overholde alle love og regler.

- Vi ønsker ikke at se modulvogntogene uden for rutenettet. Og vi ønsker ikke at se uheld på vejene. Det bør der være en bred opbakning omkring i hele branchen

05.10.2010

Ny rapport fra Transportministeriet: "Effektiv godstransport i byerne"

En by kan ikke fungere uden godstransport. Butikker, restauranter og kulturliv er afhængige af at få leveret varer, og det er derfor afgørende at sikre effektive godstransporter til byerne.

Øget trængsel samt større fokus på miljø og trafiksikkerhed har sat godstransport til byerne på dagsordenen. Det er hensigten med denne rapport at videregive nogle af de positive erfaringer, der er gjort på området – både i Danmark og i udlandet.

Rapporten kan downloades her

​​ 29.09.2010

STC foran ny udvidelse


Byggemodning: Skandinavisk Transportcenter i Køge får formentlig grønt lys til en udvidelse på en halv million kvadratmeter i næste måned.

--------------------------------------------------------------------------------

Skandinavisk Transportcenter i Køge står foran ny vækst, hvis byrådet i Køge Kommune i næste måned – som forventet – godkender en ny lokalplan.
Sker det, udvides transportcentrets bruttoareal med 500.000 kvadratmeter. Det nye areal ligger nord for STC op mod pectin-fabrikken i Lille Skensved
- Vi håber og tror, at den del af lokalplanen, der tillader byggeri i op til 30 meters højde mod hidtil kun 25 meter, bliver godkendt, siger STC’s direktør Thomas Elm Kampmann.

30 meter
Når lokalplanen er på plads kan STC gå i gang med at byggemodne området. Når STC har ønsket at øge den maksimale bygningshøjde til 30 meter på den nye areal, så skyldes det, at kunderne efterspørger arealer med ’højere til loftet’. - Efter danske forhold, så er de 25 meter exceptionelt. Men vi har flere kundeemner, der efterspørger en byggehøjde på 30 meter. Det er standarden for højlagre i øjeblikket, fordi der findes automatiserede lagersystemer og andet lagermateriel, der er tilpasset netop den maksimumhøjde.

Spirende interesse
Det stille opsving i økonomien og især godsvolumener over de sidste seks måneder har øget interessen for arealer på Skandinavisk Transportcenter. - Der er ikke den sprudlende interesse vi oplevede i slutningen af slutningen af 2007 og starten af 2008. Men vi mærker en spirende interesse for ledige arealer. Det plejer, at være den første indikation på, at efterspørgslen er på vej op, siger Thomas Kampmann. - Når det gælder den halve
million kvadratmeter, som vi går i gang med at byggemodne nu, så har jeg allerede i dag kunder til langt over halvdelen af arealet. Så jeg er ganske fortrøstningsfuld, vi skal nok finde kunder til resten også.

Arkæologi
Byggemodningen af det nye areal forventes gennemført i midten af 2011. Skandinavisk Transportcenter har allerede iværksat de lovpligtige arkæologiske undersøgelser af området. - Der er allerede fundet mange fine ting. Det er et område, hvor der har været mennesker i flere tusinde år, så vi har vidst, at der vil være en omkostning her, siger Thomas Elm Kampmann. Skandinavisk Transportcenter har valgt at være at gennemføre
en fuldstændig arkæologisk undersøgelse af arealet fra start. - Det har vi altid betragtet som en del af byggemodningen, for at fjerne enhver usikkerhed i forhold til vores kunder, når vi skal ud og sælge arealet.

Kombiterminal

Der er ikke opstået den synergieffekt mellem Køge Havn og Transportcenteret, som der blev forventet, da transportcenteret blev anlagt. Men Skandinavisk Transportcenters

direktør tvivler ikke på, at det kommer inden for en overskuelig fremtid. - Vi behøver ikke at være specielt dygtige eller skille os ud fra konkurrenterne på anden vis. Synergieffekten mellem havn og transportcenter kommer helt af sig selv i takt med at fremkommeligheden på vejene bliver dårligere på grund af stigningen i både gods- og persontrafikken. Her bliver der brug for alternative vej og den blå landevej er en del af løsningen. Men det er i særdeleshed, den kæmpe mulighed for regeringen, der ligger i anlægget af en kombiterminal i forbindelse med Femern Bælt løsningen.20.12.2010

​​

02.09.2010

Modulvogntog får fem år mere

Forsøget med de 25 meter lange modulvogntog udvides med fem år, og kæmpelastbilerne vil således fylde på de danske landeveje frem til 1. januar 2017.

Beslutningen er taget af forligskredsen bag modulvogntogsforsøget, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, De Radikale og Liberal Alliance.

Af hensyn til virksomhederne

Beslutningen er truffet af hensyn til de virksomheder, som investerer i disse vogntog, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

- Det har den store fordel, at man så ved, hvad man har at rette sig efter i de kommende år. Man skal jo investere i sådanne modulvogn, og man skal jo også investere i, at de kan komme ind på virksomhederne at læsse varerne, siger ministeren og udelukker ikke, at forsøget kan gøres permanent.

Må køre flere steder

Ikke alene får kæmpelastbilerne lov til at køre rundt på de danske landeveje i længere tid. Regeringen har også besluttet, at de kan køre flere steder i landet.

I dag kan modulvogntogene køre 36 udvalgte steder i Danmark. Nu udvides forsøget til også at gælde Viborg, Holstebro, Struer og Hundested Havn. Og hvis der bliver penge tilovers, vil Skjern blive koblet på forsøgsvejnettet.

​​

31.08.2010

Opførslen af etape 2 på Hirtshals Transport Center er i fuld gang

Anden etape af Hirtshals Transport Center er nu i fuld gang med at blive opført, og den kommer til at indeholde velkomst- og servicecenter med butik, cafeteria og turistkontor, samt tankanlæg til personbiler. Adgangen bliver en ny fordelingsvej i form af et femte ben på den eksisterende rundkørsel. Opførelsen af etape 2 sker i et samarbejde mellem Hirtshals Havn og investorerne bag Hirtshals Transport Center.


Konstruktionen af det femte ben er i fuld gang, og når det står færdig vil det lette adgangen til Hirtshals Transport Center og holde den lette trafik adskilt fra den tunge. Via den nye tilførsels- og frakørselsben vil den lette trafik få direkte adgang til centret fra rundkørslen. For den tunge trafik er planen på længere sigt at anlægge en accelerationsbane til motortrafikvejen E39 syd for centerbygningen.
Teknisk chef for Hirtshals Havn, Peter Ydesen, siger om byggeriet:- Arbejdet i forbindelse med anden etape af Hirtshals Transport Center er projekteret af det Rådgivende Ingeniørfirma Rambøll og udføres af Hirtshals Entreprenørforretning. Alt er forløbet som det skulle og arbejdet følger derfor tidsplanen. Vi forventer at projektet afleveres primo september. 

​ 

10.08.2010

Ny oversigt over tilstand og udvikling for statsvejnettet

--------------------------------------------------------------------------------

Vejdirektoratet har netop offentliggjort deres seneste oversigt over tilstand og udvikling for statsvejnettet.

Rapporten kan downloades fra Vejdirektoratets hjemmeside ved at trykke her

​​10.08.2010

Næsten halvdelen af alle omkoblinger med modulvogntog foregår i Transportcentrene

Vejdirektoratet har offentiggjort bilagene til 

midtvejrapporten for "Forsøg med modulvogntog." Af materialet fremgår, at vore transportcentre er det væsentligste omkoblingssted for modulvogntog (40% af alle omkoblinger - endda uden, at tal fra TTC oh HOTC indgår)

Læs mere omkring midtvejrapporten via følgende link

Midtvejsrapport​

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3a

Bilag 3b

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

 27.05.2010

Transportministeriet lancerer en ny hjemmeside

I dag åbner Transportministeriet en ny hjemmeside. Adressen er den samme – trm.dk – men præsentation og indhold er forandret.

Intentionen med det ny trm.dk er en mere indbydende, overskuelig og fleksibel hjemmeside, som er nem at bruge for de besøgende.

Teknikken bag hjemmesiden er ny, søgefunktionen optimeret, og opbygningen ændret, så man ikke længere behøver at bladre sig langt ned i hierarkiet for at finde det, man søger.

Alle ministeriets publikationer, ministerens artikler og taler og alle nyheder findes stadig på trm.dk, men præsentationsformen med temaer, underforsider og flere nyheder er anderledes, og designet er moderniseret lidt.

19.05.2010

Staten ønsker styr på havnearealer

De danske havne arbejder med planer om at udvikle godt 8 mio. m2 nye havnearealer de kommende år. Det er en af konklusionerne i en fælles redegørelse om havnearealer, som transportministeren og miljøministeren i dag offentliggør.

Redegørelsen peger også på, at selvom der nu og her ikke er mangel på havnearealer, så er der brug for at tænke langsigtet, hvis byplanlægningen skal sikre erhvervshavnenes interesser på kort og lang sigt. Med udsigt til en fordobling af godsmængderne på længere sigt, skal hensynene til transportbehovene veje tungt, når havnens fremtidige udvikling planlægges.

Som et nyt initiativ opstilles der i redegørelsen en liste over statslige interesser, der fremover skal fungere som rettesnor for kommunerne, når der planlægges byomdannelser i og omkring aktive erhvervshavne.

De to ministre vil desuden styrke havnenes udgangspunkt for at udvikle havnene med nye initiativer, der giver aktørerne viden om de faktorer, der har betydning for en effektiv og langsigtet planlægning af havnearealer.

De tre rapporter kan hentes her:

Miljøministeriets og Transportministeriets rapport - Arealanvendelsen på danske havne

NIRAS rapport - Havne i Bølgegang

TETRAPLANS rapport - Havne som transportcentre

​​21.04.2010

Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen sammenlægges


For effektivt og målrettet at understøtte målene i aftalerne om en grøn transportpolitik har transportminister Hans Christian Schmidt besluttet at sammenlægge Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen til én styrelse, kaldet Trafikstyrelsen, og at samle ansvaret for anlægsprojekterne på jernbaneområdet i Banedanmark.

Sammenlægning af Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen

Sammenlægningen af Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen til én styrelse giver gode muligheder for at styrke samspillet mellem transportformerne og dele viden på tværs af transportsektoren. Således vil den nye styrelse stå for udviklingen af rammevilkårene for gods, uanset om dette sker på vej eller bane, ligesom arbejdet med sikkerhed og markedsregulering på både vej og bane samles i én styrelse.

Sammenlægningen af Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen sker med virkning pr. 15. april 2010. Den nuværende direktør for Trafikstyrelsen, Carsten Falk Hansen, bliver direktør for den nye styrelse. Samtidig nedlægges stillingen som direktør for Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsens nuværende direktør Henning Christiansen har som direktør for Vejdirektoratet fra 1997 til 2008 ydet en stor indsats, hvor han bl.a. stod i spidsen for en vellykket implementering af kommunalreformen på vejområdet med etablering af regionale vejcentre. I 2008 blev Henning Christiansen direktør for Færdselsstyrelsen, hvor han bl.a. har stået i spidsen for den succesfulde etablering af Center for grøn transport.

Overflytning af opgaver til Banedanmark

Udarbejdelsen af beslutningsoplæg om nye jernbaneanlægsprojekter overføres fra Trafikstyrelsen til Banedanmark. Hermed samles ansvaret for anlægsprojekter på jernbaneområdet i Banedanmark for at skabe et større fagligt miljø omkring planlægning, projektering og udførelse af anlægsprojekterne. Samtidig vil Banedanmark få et klart ansvar for økonomistyringen gennem alle projektets faser. Beslutningen understøtter, at Banedanmark fremover skal varetage en mere koordinerende rolle i jernbanesektoren.

Overflytningen af ansvaret for udarbejdelsen af oplæg til jernbaneanlægsprojekter fra Trafikstyrelsen til Banedanmark sker med virkning fra 1. maj 2010. 

13.04.2010

Debatoplæg om fremtidens trafik

På Transportministerens strategikonference d. 12.04.2010 blev der fremlagt et debatoplæg om fremtidens trafik. Oplægget kan downloades her​

07.04.2010

Flot driftsresultat og overskud i DTC

2009 var den økonomiske krise til trods et godt år for GateWay E45, Danmarks Transport Center A/S som året igennem var præget af både nyanlæg, nybyggerier, og en lang række vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, fortæller direktør Henry Dyrlund.

Selskabet har i løbet af regnskabsåret påbegyndt to større nybyggerier, der tilfører det store område omkring 120 nye arbejdspladser. Der er i løbet af året indledt forhandlinger om yderligere udvidelser af bestående lejemål, ligesom der forhandles med potentielle lejere om nye byggerier og nye lejemål på de attraktiver arealer ud mod motorvej E45.

Vi har på baggrund af den generelle økonomiske situation, valgt at foretage en nedskrivning af ejendommens værdi med 4 mill. kr. for at tilpasse os ejendomsmarkedets ændrede vilkår, oplyser direktør Henry Dyrlund, der tilføjer, at nedskrivningen modregnes i årets iøvrigt meget positive driftsresultat.

Årets resultat efter nedskrivningen på 4.000.000 kr. udviser et realiseret overskud på 8.449.000 efter skat mod 1.409.000 kr. i 2008, hvilket er i overensstemmelse med ledelsens forventninger og betragtes som tilfredsstillende.

Henry Dyrlund glæder sig over, at selskabets drift fortsat er sund med mange gode lejere og stor aktivitet i transportcentret, der ved årets udgang var 100% udlejet.

Vi sætter nu ydeligere fart på udviklingen, idet vi forventer at ansætte en ejendomsprojektudvilkler i løbet af foråret.

Med vore store tilstødende udviklingsarealer, en egenkapital pr. 31.12.09 på kr. 161.300.000 og en soliditetsgrad på ikke mindre end 41 står vi godt rustet til fremtidens udfordringer og kommende investeringer, slutter Henry Dyrlund.

25.02.2010

Hans Christian Schmidt - Danmarks nye Transportminister

FDT byder vores nye Transportminister velkommen i embedet.

Parlamentarisk karriere

Transportminister fra 23. feb. 2010.
Fødevareminister fra 2. aug. 2004 til 12. sep. 2007.
Miljøminister fra 27. nov. 2001 til 2. aug. 2004.
Folketingsmedlem for Venstre i Sydjyllands Storkreds fra 13. nov. 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Sønderjyllands Amtskreds fra 21. sep. 1994 til 13. nov. 2007.
Kandidat for Venstre i Haderslevkredsen fra 2007.
Kandidat for Venstre i Røddingkredsen fra 1994 til 2007.
Fhv. formand for Erhvervsudvalget. Fhv. medlem af Udvalget for Forretningsordenen, Kulturudvalget, Trafikudvalget, Udvalget vedrørende Færøske Forhold og Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse. Venstres gruppeformand sep. 2007-feb. 2010. Miljøpolitisk ordfører 1995-2001.

​​22.01.2010

2009 - Et godt år for transportcentrene

Kent Bentzen er godt tilfreds med den politiske udvikling i 2009. Den har været god for godstransporten. Der er kommet penge til infrastruktur og kombiterminaler. Der er bevågenhed omkring godstransport.

Når man engang om nogle år vil se tilbage på 2009, hvad ser man så - udover den økonomiske krise? For Kent Bentzen er der ingen tvivl. Som formand for Foreningen af Danske Transportcentre (FDT) har han kun positive ting at sige om 2009.
- Ja, vi kan kun være tilfredse med den politiske udvikling. Godstransport er kommet højt på dagsordenen hos politikerne på Christiansborg, siger Kent Bentzen.
- Der er bevilget mange penge til trafik og transport. Desuden har stort set alle partier i Folketinget bakket op. Det sikrer, at processen er langtidsholdbar. Selv et regeringsskifte om et par år vil ikke ændre de vilkår, som vi nu bydes.
- Når det er sagt, må vi også sige, at det var på høje tide. Vejnettet er nedslidt, jernbanenettet forældet og opbakningen til godstransporterhvervet ikke-eksisterende - i hvert fald indtil for et par år siden.
Nu kan Kent Bentzen konstatere, at mange af hans og FDT’s mærkesager er blevet taget op af politikerne. Godstransporten er blevet en væsentlig spiller i samfundsdebatten, og den møder stadig stigende lydhørhed.
- For det første må vi glæde os over, at vi har fået et forsøg med modulvogntog, siger Kent Bentzen.
- Hvis vi griber forsøget rigtigt an, vil vognmænd og transportfirmaer kunne øge produktiviteten ganske betragteligt. Vi kan få mere gods i hvert vogntog og færre lastbiler på vejene; men det kræver, at branchen går målrettet til værks. Der skal samkøres og skabes netværk. Der skal stilles krav fra både kundernes og samfundets side om, at tomkørsel er uacceptabelt.
- Her har transportcentrene en speciel rolle at udfylde. Det handler ikke kun om at stille omladepladser til rådighed, men også tilbyde netværk og forskellige services. Derfor er det vigtigt, at transportcentrene bliver rygraden i forsøget med modulvogntog.


Sikre Rastepladser

En anden tendens, som var med til at sætte sit præg på 2009, var EU’s initiativ om sikre rastepladser.
- I alt har fem transportcentre i Danmark reserveret jord til sådanne sikre rastepladser, siger Kent Bentzen.
- Lige nu venter vi på, at EU bliver færdige med retningslinierne og standardkravene til sådanne sikre rastepladser. Der er desværre sket et par misforståelser undervejs, så arbejdet med at skabe fælles retningslinier for alle EU-lande er blevet lidt forsinket; men her i Danmark er vi klar.


Kombiterminalerne
Kombiterminalerne, som i mere end 10 år har stået øverst på FDTs liste over mærkesager, ser ud til at få en lykkelig fremtid i møde.
- Efter syv års arbejde og uvished ser det endelig positivt ud, siger Kent Bentzen.
- Først og fremmest er det positivt, at Danmarks to store kombiterminaler - Høje-Taastrup og Taulov - får nye ejere. De bliver fremover ejet og vedligeholdt af Bane Danmark i stedet for DSB Ejendomme.
- Organisationsmæssigt skal kombiterminalerne også have nye operatører senest i 2020. Man vil tilstræbe flere aktører, så man kan få skabt en fælles synergi på hele godsbanetransporten i Danmark.
Desuden har man både i Høje-Taastrup og Taulov fået bevillinger til en tiltrængt udvidelse og opgradering.
- Endelig har vi fået en konkret politisk målsætning om at tredoble godset på jernbanen frem til år 2030. Det er vigtigt med en sådan udmelding. Det er en bindende aftale, som vi nu kan holde politikerne og de kommende regeringer op på.


Køges kombiterminal

- Det er også yderst tilfredsstillende, at Køge er kommet ind i billedet til en kombiterminal. I første omgang er der bevilget 10 millioner kroner til en forundersøgelse og en tilhørende VVM-undersøgelse. Først senere skal der tages politisk stilling til det.
- Det er et stort ønske fra vores side, men der har været en mistro mod dette projekt fra flere sider. Kritikerne tænker kortsigtet og taler mod bedre vidende. Der vil gå mindst 10 år, før terminalen er etableret, og til den tid har vi virkelig brug for et nordisk hub til den kombinerede trafik.
- Kombiterminalen i Køge skal ses i sammenhæng med Femer-forbindelsen og den nord-sydgående transportkorridor, som kommer til at løbe mellem Skandinavien og Kontinentet. Ved at have en kombiterminal i Køge, vil vi kunne skabe værdi af det transitgods, der kører i korridoren. Godset - nationalt og i transit - skal integreres i Køge og gøres mere værdifuldt, om man så må sige.
- Det skal kunne opbevares på lagre, ompakkes på terminaler, toldbehandles, sikres og emballeres i logistikvirksomheder og udsættes for alle mulige andre former for værdiskabende aktiviteter, siger Kent Bentzen, som forestiller sig et nyt logistikcenter omkring en kombiterminal i Køge.
- Hvis godset får lov til at passere uhindret igennem Danmark, vil vi slet ikke kunne skabe værdi - hverken for ejerne eller transportørerne af godset eller for os selv. I så fald vil de eneste indtægter, vi vil kunne hente, være en afgift ved at lade godstogene køre på vores skinner - og det er alt for uambitiøst.

Lokale terminaler
Den seneste udvikling har skabt en tro hos Kent Bentzen på, at jernbanen også har en fremtid i dansk godstransport.
- Der tegner sig et billede af Danmark med to-tre internationale kombiterminaler, som vil servicere kunder i både Danmark og udlandet. Hertil kommer yderligere to-tre lokale kombiterminaler, som blandt andet vil føde gods til de store centre. Derved skabes et dansk netværk af intermodale transportløsninger.
- Allerede nu ser vi Aalborg og Esbjerg gøre sig klar til at spille en rolle for at få henholdsvis den nordatlantiske og den britiske trafik over på skinnerne.
- I den forbindelse er det også spændende at se, om Hirtshals kan udvikle sig til en lignende terminal for den norske trafik til kontinentet. Jeg tror på det. Folketinget har bevilget 10 millioner kroner til projektet, og jeg ser mange gode kræfter i gang her.


Næste års arbejde
I en ikke så fjern fremtid vil man på europæisk plan sætte mere og mere fokus på godstransport i byerne.
- De første små skridt er allerede taget, siger Kent Bentzen.
- Der er udarbejdet flere studier med best practices. Desuden er hele tendensen med miljøzoner i de europæiske byer også et udtryk for, at samfundet ønsker en fælles og holdbar løsning med hensyn til godstransporten.
- Herhjemme har Godstransportens Tænketank nedsat en arbejdsgruppe, som skal se nærmere på, hvordan gods i byerne håndteres bedst muligt. Vi må ikke alene hive de snart ti år gamle projekter om city logistik frem igen, men vi må også tilpasse vores nuværende strukturer til nye forhold. Vi må se alvorligt på faktorer som natdistribution, cityterminaler, elektriske lastbiler og meget andet. - Man regner med, at 75 procent af Europas befolkning bor i byer allerede i dag. Derfor vil vi i stigende grad se, at godstransporten skal tilpasse sig byernes behov.

Havnenes rolle
Et andet spørgsmål som presser sig på, er de danske havnes rolle i den danske godstransport. I dag er der mange havne, som har en rolle i det lokale godstransport, men vi har brug for at udpege fem-seks havne med national interesse, siger Kent Bentzen.
- Disse havne skal så underlægges nogle specielle restriktioner med hensyn til, hvad de kan bruges til. Her er det vigtigt at fastslå, at havnearealer, som er udlagt til erhverv, ikke pludselig kan omdannes til bymæssige og kulturelle formål. Her skal der skabes nogle fremtidssikrede havne - og disse havne skal indgå i netværk med transportcentre, kombitermionaler og andre godsknudepunkter.

Internationale netværk
- I det hele taget vil vi de kommende år få en mere nuanceret debat om fremtidens godstransport. Den vil blive båres frem af EU, hvor man netop nu er ved at arbejde på en hvidbog om transporten frem til 2020,
- Der er ingen tvivl om, at vi i godstransporten vil skulle imødekomme stigende ønsker og krav om at indgå netværk på tværs af landegrænserne.
- Vi ser det allerede i dag, hvor EU stiller krav om formaliserede netværk mellem transportcentre, havne og transportkorridorer for overhovedet at bevilge støtte. Vi vil se det i fremtiden, hvor store virksomheder vil stille endnu højere miljø- og effektivitetskrav til sine transportleverandører. Her får vi brug for alle de gode kræfter, som kan kombinere bil, vej og bane.
- Jeg spår, at vi også får nogle gode år fremover for transportcentrene, slutter Kent Bentzen 

04.01.2010

DTC bygger nyt Logistikcenter til Geodis Wilson

Den globale logistikvirksohed, Geodis Wilson Denmark A/S, har indgået kontrakt med GateWay E45, Danmarks Transport Center om opførelsen af en ny logistikejendom på over 3.000 kvadratmeter til 120 af sine danske medarbejdere.


Vi samler vore kerneaktiviteter sø- og luftfragtlogistik på GateWay E45, Danmarks Transport Center i Vejle, siger Allan Geert Nielsen, administrerende direktør i Geodis Wilson Denmark A/S.


Kurérforsendelser, nødhjælpslogistik, møbeltransport og industriprojekter vil ligeledes blive koordineret fra det nye logistikcenter på GateWay E45 i Vejle, som derudover bliver et kompetencecenter for flycharter, som er en af virksomhedens vigtige nicher.


Projektet har været undervejs i halvandet år, og de ændrede markedsvilkår i 2009 har tydeliggjort, at vi har truffet den rigtige strategiske beslutning, siger Allan Geert Nielsen.

Tre bliver til én
Det nye filialkontor og terminalen åbner om et år. Byggeriet,der får facade ud til motorvej E45, begynder primo 2010, og når det står færdigt sidst på året, flytter Geodis Wilson-medarbejdere fra de eksisterende filialer i Odense, Billund og Aarhus ind i den nye filial.


Vejle ligger centralt i forhold til de tre hidtidige lokationer, området har nem adgang til havne og lufthavne, og beliggenheden er ideel i forhold til resten af det europæiske kontinent, siger Allan Geert Nielsen,


Han tror på intelligente løsninger for at hjælpe kunderne til størst mulig konkurrenceevne og samling af virksomhedens kernekompetencer på én lokation, er en del af strategien.


Vi driver forretning globalt og på mange interkontinentale trade lanes, hvor godset ikke slet ikke rører jorden i Danmark, påpeger han.

Adm. direktør Henry Dyrlund, GateWay E45 Danmarks Transport Center glæder sig over at få den globale virksomhed ind på centret. Den nye bygning er tegnet af Aart-arkitekterne og opføres i totalentreprise for GateWay E45 af Sjælsø A/S.

​​04.01.2010

Forbud mod lastbiler i Køge

Uden varsel og uden inddragen af transporterhvervet er Køge Kommune nu ved at indføre en forbudszone for lastbiler over 18 tons i stil med den, som overborgmester Ritt Bjerregaard forgæves forsøgte at indføre i København for et år siden.

DTL har derfor på hele den danske transportbranches vegne sendt en skriftlig klage til kommunen.

- Det er højst usædvanligt, at vi er blevet orienteret om denne sag via pressen, siger DTLs vicedirektør Morten Lindbo.

- Normal procedure i Danmark er en fornuftig dialog om en løsning, der tilgodeser alle parter og interesser. Det er helt urimeligt, at kommunen ikke - i det mindste - har taget en dialog med den lokale vognmandsforening for Køge og omegn.

Flere lastbiler
- Den forbudszone, som Køge planlægger, vil øge trafikken med lastbiler, da der skal flere lastbiler til at køre den samme mængde gods til og fra bymidten, fortsætter Morten Lindbo, som henviser til miljøet og klimaet, som på alle måder bliver sorteper i denne sag.

- Der bliver tale om omvejskørsel for lastbiler over 18 ton, som i dag kører igennem bymidten. Nu må de køre en omvej. Miljøpåvirkningen var netop en af grundene til, at Københavns Kommune besluttede alligevel ikke at indføre et lignende forbud i København.

Hastværk er forkert
- Det er også helt uacceptabelt, at en så indgribende ændring af adgangsforholdene i så stort et område, som tilfældet er med Køge bymidte, sker med ekstremt kort varsel, siger Morten Lindbo.

- Vi har efter telefonisk henvendelse til Henrik Rejnhold Jørgensen, Køge Kommune, fået oplyst, at zonen træder i kraft i løbet af de kommende to uger, efterhånden som skiltene sættes op.

- Dette hastværk øger i den grad risikoen for at gennemføre noget uigennemtænkt og forkert.

Spildte investeringer
DTL peger også på, at det er uheldigt at tvinge transporterhvervet til investeringer i nye og lettere lastbiler for en tidshorisont på kun halvandet år.

- Hvis zonen ikke videreføres, vil de pågældende investeringer være mere eller mindre spildt, da en lastbil afskrives over mindst fem år.

- Vi skal derfor på det kraftigste anmode Køge Kommune om at genoverveje zonen og at tage en dialog med transporterhvervet om alternative løsninger, slutter Morten Lindbo.

​​04.01.2009

Stor beskæftigelseseffekt af transportklynge

Skandinavisk Transport Center (STC) og Køge Havn er med sin infrastruktur og sin nærhed til motorvejssystemet i dag et centralt trafikalt knudepunkt. En netop afsluttet oplandsanalyse viser at STC og Køge Havn har en samlet beskæftigelse på over 3.000 personer, svarende til omkring 12 % af Køge Kommunes arbejdspladser. Den samlede omsætning eller produktionsværdi kan opgøres til ca. 4 mia. kr., når de indirekte og afledte effekter medregnes. Sammenlagt har STC og Køge Havn en indkomstskabelse på ca. 2,3 mia. kr. og det samlede beskatningsgrundlag kan opgøres til ca. 650 mio. kr. Omsætningen pr. beskæftiget i netværket omkring STC og Køge Havn kan opgøres til ca. kr. 1,3 mio. kr.

Et sammenhængende netværk

Skandinavisk Transport Center og Køge Havn kan i dag betragtes, som et sammenhængende netværk, der gennem stærke synergier på transportområdet har medvirket til en betydelig erhvervsmæssig udvikling i lokalområdet de seneste år. Etableringen og udviklingen af STC er sket i løbet af en ganske kort periode og der er på ganske få år skabt en særdeles dynamisk situation, som har afgørende betydning for regionens erhvervsudvikling på både kort og lang sigt.

I de kommende år udvides Køge Havn betydeligt med 40 ha og 1.200 meter ny kaj. Udvidelsen af Køge Havn vil skabe grundlag for at havnen får endnu større betydning for udviklingen af erhvervslivet i nærområdet omkring Køge. Skandinavisk Transport Center bliver også udvidet de kommende år med flere virksomheder og flere funktioner i de nuværende virksomheder.

Oplandsanalysen, der er udført af konsulentfirmaet GEMBA Seafood Consulting A/S i samarbejde med Syddansk Universitet i Esbjerg, kombinere for første gang effekten af en havn og et landtransportcenter. Analysen indeholder også forskellige udviklingsscenarier for STC og Køge Havn, som belyser de økonomiske effekter i forhold til lokalområdet.


Forskellige udviklingsscenarier

”Skandinavisk Transport Center og Køge Havn er et netværk, der forener den maritime transport med den landbaserede transport og distribution. Skandinavisk Transport Center har en central betydning, som trafikal indfaldsport til København, men også i forhold til hele Øresundsregionen. Udviklingsscenarierne giver også et klart fingerpeg om de store potentialer, som en gunstig udvikling i vores område vil give erhvervslivet på Sjælland og i Københavns området, udtaler havnedirektør Thomas Elm Kampmann.”

Ønskes der flere oplysninger om oplandsanalysen kan der rettes henvendelse til havnedirektør Thomas Kampmann, STC/Køge Havn på tlf. 2813 8323 

​​22.12.2009

Vingerne fandt vej til havnen

I Aalborg er logistikken i højsædet, når 60 meter lange vindmøllevinger fra Siemens skal transporteres rundt i Europa. Turen starter på Nordisk Transport Center og er på halvanden km. Når logistikken skal optimeres, er det godt at ligge i et transportcenter. Det kan Siemens Wind Power skrive under på. Virksomhedens produktion af vindmøllevinger foregår på en fabrik, der ligger lige op til Nordisk Transport Center (NTC) ved Aalborg Østhavn.

Der er halvanden km ned til havnen, hvorfra vi udskiber vores møllevinger til hele det europæiske marked, forklarer økonomidirektør Claus Bilde fra vingeproduktionen hos Siemens. At få vingerne ned til havnen har hidtil krævet specialtransport af hver eneste møllevinge med lastbil, gule blink og følgebil – også selv om der kun er halvanden km ned til kajen. Transporten er nemlig foregået på offentlig vej, og så skal reglerne overholdes til punkt og prikke.

Nu har fabrikken fået sin egen private vej til kajen – og så kan man transportere møllevingerne gennem det åbne landskab med gummiged, mens spidsen af vingen er spændt fast i en lille tohjulet "stridsvogn". Vejen blev færdig i efteråret 2009 og indeholder kun et enkelt sving. Det betyder en væsentlig besparelse i transportomkostningerne for Siemens. Vejen er blevet til i tæt samarbejde mellem Siemens Wind Power og Aalborg Havn. For det første kan vi klare transporterne selv, hvor vi tidligere måtte tilkalde en vognmand, hver gang vi skulle transportere en vinge. For det andet kan vi nøjes med et enkelt løft af vingen, mod tidligere to. Hvert løft koster både tid og penge. Desuden øger man risikoen for uheld. Specialtransporten er blevet afløst af en intern transport. Vi skal dog krydse offentlig vej et enkelt sted, og der har været langvarige forhandlinger med Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet, før vi kunne få tilladelse til det; men det er faldet på plads nu, siger Claus Bilde. Nu kan vi transportere vingerne ned til havnen i det tempo, som det tager at fylde et skib, siger Claus Bilde.

​​22.12.2009

Køge vokser ud af rammerne

Hvad sker der, når et transportcenter vokser ud af rammerne? Thomas Kampmann fra transportcentret i Køge er tæt ved at kunne melde udsolgt, men det er imod princippere , at et transportcenter ikke kan blive ved med at udvide.

I Køge kan Skandinavisk Transportcenter fejre 10 års jubilæum i 2011, men allerede i dag kan direktør Thomas Elm Kampmann mere eller mindre melde udsolgt, selv om det omfatter 1,3 millioner kvadratmeter.

Der er et par arealer tilbage blandt andet et, som er reserveret til et motel, siger Thomas Elm Kampmann.

Det er vores ønske at kunne tilbyde gode og billige overnatningsmuligheder for forretningsfolk, chauffører og andre rejsende, men med den nuværende finans- og samfundskrise kommer vi nok til at vente yderligere lidt tid - men det skal nok komme. Der er også friholdt et areal til en Sikker Rasteplads, når og hvis det bliver aktuelt. Vi afventer stadig de fælles retningslinier fra EU.

I den sidste HUR regionsplan er der afsat yderligere en halv million kvadratmeter til transportcentret, og dem ser Thomas Kampmann gerne aktiveret i løbet af 2010. Herefter er det slut. Så kan transportcentret ikke vokse mere, medmindre kommunen afsætter yderligere areal.

Thomas Elm Kampmann igangsatte allerede for et par år siden den politiske proces for at få mere jord til STC; men politikerne er endnu ikke blevet enige om, hvordan det kan ske.

Det er ikke optimalt med så lang en beslutningsproces, men politiske beslutninger kan tage tid. Hvis vi ikke får mulighed for at udvide, må vi se på muligheden for at udvikle et transportcenter et andet sted i kommunen. Vi får stadig mange henvendelser fra firmaer, der spørger til mulighederne i Køges hastigt udviklende logistikklynge.

Aldrig udsolgt
Thomas Kampmann har det skidt med, at han som transportcenterdirektør må melde udsolgt.

Det er en del af konceptet i et transportcenter, at der aldrig bliver udsolgt, siger han. Der skal altid være plads til virksomheder, som vil med i fællesskabet. At ligge i et transportcenter giver mulighed for at skabe synergi mellem vognmænd, lagerhoteller, terminaler, værkstedsfaciliteter, omladepladser til modulvogntog og alle de andre services, som et transportcenter kan tilbyde. Derfor kan man fra kommunens og samfundets side ikke tillade sig at melde udsolgt.

Mere indflydelse
Thomas Kampmann ved godt, at der er en politisk virkelighed, man skal tage hensyn til.

Hver eneste kommunalpolitiker vil jo kun gøre det bedste for sin kommune. Derfor har de deres egne mærkesager. Det er så op til mig at overbevise dem om, at de også skal kæmpe for arealer til transport- og logistikvirksomheder.

Sådan arealer skal helst være reserveret 10-20 år ud i fremtiden. Så lange investeringsudsigter bruger man i erhvervslivet, hvor det er vigtigt at vide, hvilke forhold man har at arbejde under, og hvilke naboer man kan risikere at få. Når talen nu falder på udbygning, så har det været et typisk tegn for virksomhederne i transportcentret, at man vokser og udvider.

Netto har udvidet deres højlager en gang før, og de er nu i gang med en ny udvidelse, siger Thomas Kampmann. Denne gang skal lageret udvides med 15.000 kvadratmeter, hvilket er en betragtelig udvidelse.

Også tredjeparts logistikvirksomheden DKI Logistik har udvidet deres faciliteter flere gange i de år de har været placeret i Skandinavisk Transport Center.

Kombiterminal
Køge er i spil som en mulig placering af en kombiterminal i den nord-sydgående transportkorridor, som Femer forbindelsen skaber.

Det er et statsligt projekt, som vi ikke har umiddelbar indflydelse på, siger Thomas Kampmann.

Vi ser naturligvis gerne, at den bliver placeret her i Køge. Det vil være en naturlig placering, hvor den skal skabe yderligere vækst i kombitrafikken i samspil med Taulov og Høje-Taastrup.

Hvordan det konkret skal foregå, er alt for tidligt at tale om; men det er da klart, at den vil være et stort aktiv for hovedstadsområdet - ja, for hele Øresundsregionen.

En anden statslig beslutning, som glæder Thomas Kampmann, er den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, som skal gå via Køge.

Den skaber et helt nyt trafikknudepunkt for den kollektive trafik i Køge Nord.

​​27.11.2009

Nyt tillæg om Transportcentre i Transportmagasinet

Der er i forbindelse med den seneste udgave af Transportmagasinet vedlagt et tillæg omkring Transport og Logistikcentre. Tillægget er fremsendt i 50 eksemplarer til de respektive FDT medllemmer og kan rekvireres ved henvendelse i Transportcentrene.

05.11.2009

Hirtshals Transportcenter optaget i FDT

Hirtshals Transportcenter (HTC) er nu at fuldt medlem af FDT – Foreningen af Danske Transportcentre. En enig bestyrelse traf denne afgørelse om HTC´s medlemskab på bestyrelsesmødet mandag d. 9 november 2009.

FDT ønsker Hirtshals Transportcenter velkommen i Foreningen af Danske Transportcentre.

​​05.11.2009

Kombiterminalerne styrkes

Kombiterminalerne styrkes

Forligspartierne bag den grønne transportpolitik fra januar 2009 har per 22. oktober indgået en ny aftale om massive investeringer i den danske jernbane.

Aftalen betyder, at der anlægges en helt ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge, og der anlægges dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød og i Sønderjylland mellem Vamdrup og Vojens.

Samtidig fremmes godstransporten på jernbanen med investeringer i kapacitetsudvidelser på kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov, og der reserveres penge til en ny sporforbindelse ved Esbjerg havn og Nyborg.

”Der er tale om en milepæl i dansk jernbanehistorie. Den nye jernbanestrækning mellem København og Ringsted via Køge er den vigtigste enkeltinvestering i nyere tid i jernbanenettet herhjemme. Den vil fremtidssikre kapaciteten på jernbanen og give det nødvendige grundlag for yderligere vækst i landsdelstrafikken, pendlertrafikken og banegodstrafikken.”

”De store investeringer i nye dobbeltspor på Nordvestbanen og i Sønderjylland forbedrer kvaliteten af jernbanetrafikken. I Sønderjylland betyder dobbeltsporet, at vi fjerner en betydelig flaskehals, som virker hæmmende for udviklingen af banegodstrafikken,” udtaler Lars Barfoed.

Den nye jernbane mellem København og Ringsted via Køge er fundamentet for en mere konkurrencedygtig togdrift med færre forsinkelser. Jernbanen finansieres af de ca. 10 milliarder kroner, der blev afsat til projektet i transportaftalen fra januar 2009.