Hirtshals Transportcenter vinder initiativpris

Læs alle nyheder / Read all news


Hirtshals Transportcenter vinder initiativpris

Erhverv Hjørrings initiativpris gives til en særligt initiativrig virksomhed eller person i Hjørring Kommune, som har opnået markante resultater til gavn for erhvervsudviklingen, og som fremstår som det gode eksempel for andre.

I år går prisen til en virksomhed, der siden 2008 har været synlig i Hjørring Kommune. Virksomhedens forudsætning blev imidlertid en realitet for ti år siden, da E39, Hirtshals-motorvejen, blev færdig og forbandt Trondheim med Aalborg og dermed hele det europæiske motorvejsnet.

Prisvinderen blev sat i verden for at servicere den stadigt øgede trafik, som motorvejssystemet og udvidelsen af færgetrafikken mellem Norge og Hirtshals lige siden har genereret.

Modtager af Erhverv Hjørring Initiativpris 2014 er:

Hirtshals Transport Center

Bag HTC, som virksomheden hedder i daglig tale, står seks partnere. De er alle erhvervsfolk med virksomheder, der har tilknytning til Hirtshals Havn.

Blandt partnerne er Tonni Sørensen, der samtidig er direktør for HTC.

Efter Hirtshals-motorvejens åbning i 2004 blev det hurtigt klart, at Hirtshals Havn ikke havde mulighed for at servicere den øgede lastbiltrafik på selve havnearealet. Dermed opstod tanken om et transportcenter udenfor selve Hirtshals.

Flere interessenter var inde i billedet som initiativtagere. Men planerne strandede på, at parterne selv havde tilknytning til transport-branchen og derfor så sig selv mere som konkurrenter end som samarbejdspartnere.

De blev så i stedet de seks HTC-partnere, der ikke på forhånd havde direkte tilknytning til transport-branchen, som førte idéen ud i livet.

Siden starten er der investeret mere end 100 mio. kr. i HTC-anlægget, og der er skabt 130 nye arbejdspladser.

Transport-centret omfatter i dag faciliteter for lastbiler med blandt andet lounge for chauffører, plads til omladning, tankning og reparationer samt toldbehandling.

Til privatbilister er der tankstation med butik, der står foran en opgradering til at tilbyde ”grænsehandel” med nordmænd til målgruppe.

I centerbygningen er der i dag 10 virksomheder, som har kontorer. Der er allerede et højt aktivitetsniveau, og HTC er som virksomhed i så god gænge, at der er sorte tal på bundlinjen. Men det er slet ikke slut med udviklingen. Tværtimod. I takt med disse års overordnede strategier i Hjørring Kommune og i Nordjylland i det hele taget om satsninger mod det økonomisk boomende Norge, indtager HTC en nøgleposition.

Perspektivet er at gøre Hirtshals til et knudepunkt for godstransport til og fra Norge. Ikke bare som en trafikal sluse. Men som et logistisk center, hvor omladning af varer til og fra Norge med fordel kan foregå.

I dette perspektiv er der udlagt 140.000 kvadratmeter i tilslutning til transportcentret. Hjørring Kommune har byggemodnet arealet, og markedsføringen overfor norske og danske virksomheder er indledt.

Målet er at gøre Hirtshals til et logistik-center, og det skal ske, således at Hirtshals har en så stærk position på markedet, at det ikke bliver nogen trussel mod HTC, når Femern-forbindelsen åbner.