Høje Taastrup Going Green

Læs alle nyheder / Read all news


Høje-Taastrup Kommune har per 1. januar 2014 igangsat projektet ”Høje-Taastrup Going Green”. Projektet skal gennem en række analyser og visionære demonstrationsprojekter klarlægge, hvordan en ”almindelig kommune” gennemfører en accelereret grøn omstilling til fossilfri energiforsyning inden for el-, varme- og transportområdet samtidig med vækst i arbejdspladser og indbyggere.

Projektet gennemføres i et bredt partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune, nabokommuner, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder.

I Høje-Taastrup Going Green arbejdes med følgende fem indsatsområder: Energieffektivisering i bygninger og systemintegration, fossilfri elforsyning, fossilfri varmeforsyning, fossilfri transport og fossilfri og ressourceeffektiv byudvikling.

Det vil vi gennemføre i Høje-Taastrup Going Green:

  • Afdække potentiale og udarbejde koncepter for at fremme energieffektivisering i kommunale bygninger, enfamilie- og etageboliger samt virksomheder.
  • Afdække lokale og tværkommunale muligheder for øget udnyttelse af vedvarende energikilder i el- og varmeforsyning (kollektiv og ikke kollektiv) samt energilagring.
  • Analysere og planlægge udbredelse af fjernkøling og lavtemperaturfjernvarme.
  • Udarbejde initiativkatalog og forberede aktiviteter hvor kommunen kan medvirke til at fremme fossilfri gods- og persontransport.
  • Gennemføre et informations- og demonstrationsprojekt, som afdækker muligheder og behov for infrastruktur og forretningsmodeller for omkostningseffektiv omstilling til alternative drivmidler.
  • Opstille fremtidsscenarier for accelereret omstilling til fossilfri energiforsyning i samspil med energieffektiviseringsinitiativer.

Der er stadig mulighed for store CO2 reduktioner på transportområdet i Danmark. Derfor er indsatser på transportområdet prioriteret i superpuljen.

Høje Taastrup vil kortlægge og analysere kommunens samlede transportarbejde og på den baggrund, lave et konkret indsatskatalog, der omfatter både kollektiv og individuel persontransport samt et særligt fokus på godstransport. Kommunen vil også udvikle infrastruktur- og forretningsmodeller for fossilfri transport til og fra Høje Taastrup Transportcenter, der er et logistisk knudepunkt i Østdanmark.

Fakta om Høje-Taastrup Going Green

Finansiering: Høje-Taastrup Going Green er støttet med 3 mio. kr. fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets grønne superpulje mens parternes egen medfinansiering er 4,8 mio. kr.

Tidsramme: 1. jan. 2014 – 30. juni 2015.

Samarbejdspartnere: Høje Taastrup Fjernvarme, HTK Forsyning, Høje-Taastrup Transportcenter, Foreningen af Danske Transportcentre, Aalborg Universitet, Roskilde Forsyning, Greve Forsyning, Greve Kommune, VEKS, Gate 21, E.ON, DONG Energi, Ea Energianalyse, Tetraplan, COWI og Det Grønne Hus.