Core Access approved to Danish Logistics Centres

Læs alle nyheder / Read all news

Fra Bruxelles har FDT modtaget yderst positive oplysninger om klassificering af til & frakørselsveje og - jernbaner til vore danske transportcentre i lovgrundlaget for EU’s transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe Facility (CEF).


Som bekendt har FDT i efteråret 2013 gennemgået vej - og baneforholdene omkring hvert af vore 7 transportcentre – eksisterende, planlagte og mulige.


EU – Kommissionen har i alt væsentligt fulgt & godkendt vore anbefalinger. For hvert transportcenter er der nu fastlagt (og perspektiveret) en integration mellem transportcenter, til & frakørsel og Hovednet (Core) vej og jernbane. Hvert transportcenter bør foretage en uddybende, detaljeret analyse med bl.a. afklaring af krav til opgradering og forbedringer af forbindelsesveje og – jernbane op til de vedtagne kriterier for EU’s Corevej og Corebane niveau.


Integration mellem Høje Taastrup Transport Center til & frakørsel og Hovednet (Core) vej og jernbane.


Her kan du finde dokumentet "Adopted accesses and interconnections to core rail and road networks in Danish transport and logistics centres" med alle 7 transport-og logistikcentre