Tilskud til grønne distributionsflåder

Med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter vil FDT (Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre), Høje Taastrup Kommune, Carlsberg og de to energiselskaber E.ON Danmark og OK i løbet af 2015 samarbejde om at introducere biogasdrevne lastbiler i den danske B2B sektor via projektet ”Anvendelse af gasdrevne køretøjer med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter”

First-mover fordele

Det overordnede formål med projektet er, med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter, at starte udbredelsen af biogasløsninger for tung transport i den danske godstransportsektor, og

dermed tage første skridt på vejen mod at imødekomme Danmarks og EU’s målsætninger om, at gøre transporten i byerne CO2 neutral inden 2030.

Med midler fra Energistyrelsen er det blevet muligt for interesserede transport-virksomheder eller myndigheder at opnå et tilskud på op til 40% af meromkostningen til rekvireringen af gasdrevne køretøjer.Tilskudet kan opnåes ved at kontakte FDT og informere, at der ønskes at rekvirere en eller flere lastbiler med tilskud. ​Indkøber af køretøjerne skal kunne dokumentere, at der er tale om nye køretøjer, der anvender gas som drivmiddel og desuden skal køretøjerne gerne anvendes i hovedstadsområdet.

Ved at benytte sig af ovenstående, tilbydes interesserede en unik mulighed at opnå first-mover fordele gennem investeringer i denne type køretøjer. Fordelene består, udover det kontante finansielle tilskud på op til 80.000 DKK, af muligheden for at anvende de unikke egenskaber for gasdrevne køretøjer, danne sig egne erfaringer med alternative drivmidler samt at skabe en grønnere virksomhedsprofil.

Interesserede virksomheder og myndigheder kan henvende sig til FDT på 99 30 00 08 eller via fdt@ntu.eu for yderligere oplysninger.