Nye og opdaterede kort - Danske Transportcentre

FDT - Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre har efter aftale med Kommissionen fået adgang til de seneste kortdata for EU's Trans Europæiske Transportnet (TEN-T). 


FDT har på baggund af disse data skabt et overblik over de Danske Transportcentre og deres lokalisering i forhold til EU's Hovednet for transport.


Som figuren nedenfor illustrerer er 6 af 7 danske transportcentre lokaliseret med direkte adgang til Hovednettet for vej og bane.


Mere detaljerede kort kan rekvireres ved at rette henvendelse til FDT's Sekretariat.
TEN-T netværk for vej, havne og kombiterminaler.TEN-T netværk for bane, havne og kombiterminaler