Energistyrelsen støtter ny gastankstation i Høje-Taastrup Transportcenter

Med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter vil FDT (Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre), Høje Taastrup Kommune, Carlsberg og de to energiselskaber E.ON Danmark og OK i løbet af 2015 samarbejde om at introducere biogasdrevne lastbiler i den danske B2B sektor via projektet ”Anvendelse af gasdrevne køretøjer med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter”.


Formål

Det overordnede formål med projektet er, med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter, at starte udbredelsen af biogasløsninger for tung transport i den danske godstransportsektor, og dermed tage første skridt på vejen mod at imødekomme Danmarks og EU’s målsætninger om, at gøre transporten i byerne CO2 neutral inden 2030.

Videreudvikling af Høje-Taastrup Going Green - projektet

Projektet er afledt af ”Høje-Taastrup Going Green”- projektet, hvor Høje-Taastrup Kommune, Høje-Taastrup Transportcenter, E.ON Danmark og FDT i samarbejde har afdækket, hvordan kommuner kan arbejde proaktivt hen mod en fossilfri energiforsyning.

Gasløsninger til den tunge transport

Energiselskaberne E.ON Danmark og OK driver i partnerskab Københavns første gastankstation på Prags Boulevard. De to virksomheder er en del af projektet omkring den nye gastankstation i Høje-Taastrup Transportcenter. Planen er, at stationen skal indgå i et netværk af gastankstationer, som i første omgang vil dække hovedstadsområdet. Brugen af biogas som drivmiddel bliver dermed et reelt alternativ for transportører, som er hjemmehørende og driver forretning i og omkring Høje-Taastrup Transportcenter.

Distribution på Sjælland

For Carlsberg, hvis distributionslager på Sjælland ligger i Høje-Taastrup Transportcenter, indfrier den nye gastankstation et langvarigt ønske om yderligere anvendelse af alternative drivmidler i deres distributionsflåde. På den baggrund er der indgået aftale med Carlsberg om indkøb af seks gasdrevne køretøjer med tilskud fra Energistyrelsen, hvoraf de første tre lastbiler vil blive sat i drift i løbet af 2015. Herefter er planen at introducere tre ekstra gaskøretøjer hvert år i perioden 2016-2019.

Gastank skal bane vej for flere gaskøretøjer

Det er hensigten, at erfaringerne fra Høje-Taastrup skal lede til udskiftning af flere dieselkøretøjer, så lastbilerne i stedet tanker og kører på biogas fra flere af landets syv transportcentre.

Kent Bentzen, Formand for FDT udtaler i den forbindelse:

”FDT har målrettet arbejdet på at udvikle danske og europæiske transport- og logistikcentre som værdiskabende, effektive og innovative logistikmiljøer, der til stadighed kan opfylde såvel markedets som samfundets krav til logistikløsninger. FDT ser projektet som en stor mulighed for at dokumentere og implementere konkrete løsninger på transportsektorens miljøproblemer og dermed være forbillede for en videre udbredelse af alternative drivmidler til transportsektoren.”

Mulighed for flere ”First-movers”

Da projektet rummer mulighed for at give økonomisk støtte til at anskaffe nye gasdrevne lastbiler, kan interesserede virksomheder og myndigheder henvende sig til FDT på 99 30 00 08 eller via fdt@ntu.eu for yderligere oplysninger.

Projektet er medfinansieret af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.