Norge indfører lovpligtigt vejafgiftssystem for erhvervskøretøjer

Lovgivningsændring i Norge: Fra og med den 1. januar 2015 er det lovpligtigt for alle erhvervskøretøjer, der er tungere end 3,5 tons, at installere et elektronisk vejafgiftssystem. Overholder man ikke lovgivningen risikerer man en bøde på 7.000 kr. I Danmark bliver store firmaer som Danske Fragtmænd såvel som mindre transportfirmaer ramt.


Norge bruger elektroniske vejafgiftssystemer til at indkræve afgifter på de norske veje. Fra og med den 1. januar 2015 vil disse elektroniske vejafgiftssystemer være lovpligtige for erhvervskøretøjer tungere end 3,5 tons. Hensigten er at sikre en mere effektiv indkrævning af afgifter fra norske og udenlandske transportfirmaer og selvstændige lastbilchauffører.


Det vil medføre lavere administrations- og driftsomkostninger for de norske afgiftsselskaber, og dermed frigøre midler til at bygge bedre og mere sikre veje. Den nye lovgivning garanterer desuden, at konkurrencevilkårene mellem den norske og udenlandske transportindustri bliver mere lige.

Det norske politi, de norske toldmyndigheder og det norske vejvæsen vil indføre en stram kontrol for at loven overholdes. En førstegangs forseelse, der ikke er betalt indenfor tre uger, vil stige til ca. 10.300 kr. I tilfælde af, at forseelsen gentages indenfor to år, vil bøden stige til ca. 14.000 kr.


I Danmark rammer lovgivningen store transport- og logistikfirmaer såsom Danske Fragtmænd, men også en række mindre selvstændige lastbilchauffører risikerer at blive ramt. De norske myndigheder anbefaler, at transportfirmaerne bestiller det elektroniske vejafgiftssystem online på www.autopass.no eller på www.easygo.com. For at undgå en bøde skal firmaerne underskrive en kontrakt med en afgiftsoperatør og installere afgiftssystemet i forruden af køretøjet. Ved udgangen af 2014 vil det også være muligt at underskrive aftalen og få afgiftssystemet ved de norske grænseovergange.