Ny transportkommissær får travlt

Det kommende EU-budget rummer en massiv satsning på større transportinvesteringer, og det bliver den nye transportkommissær, Violeta Bulcs, hovedopgave at sikre, at investeringerne nyder fremgang.

Violeta Bulc fra Slovenien kom ind fra sidelinjen i sidste øjeblik. Hun har solid erfaring fra erhvervslivet, men meget begrænset praktisk politisk erfaring. Det kan være en hæmsko, når hun nu skal lande 4. jernbanepakke, sikre gennemførelse af den hidtil mest ambitiøse plan for transportinvesteringer på tværs af grænser, følge op på regler for cabotage samt sikre miljøvenlig transport og mindsket luftforurening.

Trods hendes manglende erfaring fik hun overbevist Europa-Parlamentets transportudvalg om sin evne til at favne sin portefølje. Dog ikke mere, end at hendes portefølje blev reduceret.

Mister rumfartenDen erfarne Maros Sefcovic, der oprindeligt var udset til posten, skulle være kommissær for både transport- og rumfartspolitik. Men med udpegningen af Violeta Bulc er rumfartsprogrammerne lagt under den polske kommissær, der har industripolitik og indre marked som sit område.

Bevillingerne til transportinvesteringer er mere end tredoblet. Det er udtryk for, at en række store projekter er så langt fremme, at det er realistisk, at de faktisk bliver bygget og pengene brugt” Anne E. Jensen EUropabevægelsen

Og tag ikke fejl - i dagens moderne samfund er rumfartspolitik meget vigtig; den allervigtigste infrastruktur til at få det digitale samfund til at fungere. Både den private og offentlige sektor hænger bogstavelig talt ude i rummet. Så det er ikke nogen bagatel, der er flyttet ud af Violeta Bulc’s portefølje. Til gengæld får hun så bedre tid til at koncentrere sig om udviklingen af transportpolitikken.

Rigeligt at rive i

Stort set alle kan blive enige om værdien af en fælles transportpolitik i EU. Vi skal sikre effektiv transport over grænser. Det er vitalt for det indre marked og af stor betydning for europæisk konkurrenceevne og vækst. Det overordnede mål for EU’s transportpolitik er desuden at sikre mere miljørigtig transport og aflaste godstransporten på vejene.

EU-politikken har i mange år haft stort fokus på at fremme godstransport på tog og til søs. Det sidste med større succes end det første. For luftfarten er der vedtaget EU-regler, som sikrer, at flyene ikke længere skal siksakke mellem nationale luftrum og bruge alt for meget brændstof, men kan flyve direkte. Vi er langt fremme med at gennemføre det i Danmark og Sverige, men andre steder i EU halter udviklingen bagefter. Så Violeta Bulc får rigeligt at rive i. Også fordi hun skal bestyre det område, hvor EU’s budget er allermest ambitiøst i de kommende år.

EU's massive satsning på transport

EU’s budgetramme for syvårsperioden 2014-2020 rummer en massiv satsning på større transportinvesteringer. Den samlede budgetramme er beskåret med 3 procent i forhold til den foregående budgetperiode. Men bevillingerne til transportinvesteringer er mere end tredoblet.

Det er udtryk for, at en række store projekter er så langt fremme, at det er realistisk, at de faktisk bliver bygget og pengene brugt. Og så må man jo sige, at netop i kriseår med stor arbejdsløshed er det den helt rigtige politik at satse på disse store investeringer. EU støtter projekter som Femern-forbindelsen, der skal bedre infrastruktur på tværs af grænser. Men de fleste penge skal komme fra de trængte nationale budgetter eller via lånemarkedet, sådan som netop Femern-forbindelsen finansieres.

Derfor vil der være behov for en fast hånd og et stærkt politiske pres for sikre, at investeringerne faktisk nyder fremgang. Det bliver Violeta Bulc’s hovedopgave, udtaler Anne E. Jensen - Formand Europabevægelsen (Europa-Parlamentet)