Nyt Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer


Den 28 oktober 2014 trådte det nye direktiv om etablering af infrastrukture for alternative brændstoffer i kraft.


Det endelige direktiv (af 28. 10. 2014), som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 29. september 2014 efter de inter-institutionelle forhandlinger:

  • ​Kræver at medlemsstaterne udvikler nationale politiske rammer for markedsudviklingen af ​​alternative brændstoffer og deres infrastruktur;
  • ​Forudser brug eller fælles tekniske specifikationer for genopladning og tankstationer;
  • Baner vejen for etablering af passende forbrugeroplysning om alternative brændstoffer, herunder en klar og forsvarlig prissammenlignings metodologi.

Medlemsstaterne har to år til at indsende deres nationale politiske rammer. Kommissionen vil derefter vurdere og aflægge rapport om disse nationale politiske rammer med henblik på at sikre sammenhæng på EU-plan.


For flere informationer om det nye direktiv se følgende links:


Yderligere oplysninger om direktivet


Dansk udgave af direktivet


Engelsk udgave af direktivet