Skandinavisk Transportcenter er knudepunkt for hurtigopladning

Tesla Motors Danmark har købt en grund ved Skandinavisk Transportcenter i Køge. Her skal 12 hurtigladere opstilles, hvilket vil skabe den støste ladestation i Europa. Her skal solceller på taget supplere den miljø­certi­ficerede strøm i de 12 hurtigladere.


Placeringen er ikke tilfældig, for netop Køge er ikke blot et transportknudepunkt i Danmark, men også mellem Skandinavien og Tyskland. Det ved man hos Tesla, der allerede har opstillet seks midlertidige hurtigladere på den nærliggende parkeringsplads, hvor en nedlagt batteriskiftestation fra nu lukkede Better Place står.

Første station på egen grund

Normalt, når Tesla vil oprette en hurtigladestation, lejer man sig ind hos grundejeren og indgår i samarbejde med for eksempel en restaurant. Stationen i Køge bliver den første, hvor Tesla selv ejer grunden, hvor hurtigladerne står. Hvilket også giver nogle friheder med hensyn til opbygningen.


Selve ladestanderne kommer til at stå under et udhæng, hvorpå der vil blive installeret 300 kvadratmeter solceller. Energien fra solcellerne kan gennem Teslas ladestandere sendes direkte ind i bilernes batteri. Men hvis der ikke er nogen biler til at opsamle energien, vil den blive sendt ud på det offentlige net. Solcellerne vil årligt kunne producere cirka 40 MWh, hvilket er nok til at køre 200.000 km i en Tesla. Men for at de dyrebare sol-kWh ikke skal ‘gå til spilde’ i elnettet, arbejder Tesla på at installere et batteri som fleksibelt mellemlager:


I forbindelse med projekteringen skulle der også udarbejdes en plan for bortledning af regnvand fra grunden. Når der er tale om biler, ville det normale være, at vandet blev opsamlet og via en olieudskiller ledt til nærmeste kloak. Men Teslas biler bruger hverken benzin eller olie, så det var der ikke brug for.


Følgende er situationsplanen over ladestationen:


Netværket strammes

Byggeriet går i gang i løbet af de næste par uger, og stationen skal efter planen stå færdig inden årsskiftet. Ifølge Teslas egen hjemmeside vil der komme endnu to stationer inden udgangen af 2015. Tesla vil ikke selv sætte navn på placeringen, men den ene skulle komme til at ligge i København, og den anden i Kolding-området.

Allerede i dag er det muligt at køre på tværs af store dele af Centraleuropa blot ved at oplade på Teslas ladestationer. Med udgangen af 2015 vil man kunne køre fra Nordkap til Istanbul eller Lissabon.