NYT TEN-T CALL på 88,7 MIA. DKK !

TEN-T call


EU-Kommissionen har netop offentliggjort ”1. call for proposals” for projekter, der skal forbedre EUROPAS transportinfrastruktur i overensstemmelse med EU´s nye transportpolitik (jf. forordninger nr. 1315/2013 og nr. 1316/2013, begge af 11. december 2013, der trådte i kraft d. 21. december 2013).


Finansieringen omfatter mulige EU-tilskud på 11,9 mia EUR (88,7 mia. DKK).


Finansieringen skal fjerne flaskehalse, revolutionere forbindelserne mellem øst og vest samt strømline transporter på tværs af grænserne for virksomheder og borgere i hele EU. Dette vil forbedre EU-transportforhold i overensstemmelse med de nye forordninger/retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).


For yderligere informationer følg nedenstående links


EU´s Press release


EU´s MEMO for den nye transport politik


Kort introduktion til dette call


Opsummerende flyer om det nye call


Direkte hjemmeside om dette call