Danske projekter tildeles 395,3 mill. kroner i EU-støtte

EU-medlemslandene har den 8. juli 2014 godkendt Europa-Kommissionens forslag til, hvilke transportprojekter der tildeles støtte under programmet transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Beslutningen betyder, at nedenstående projekter (se vedhæftning) med dansk involvering tildeles EU-støtte. Den formelle støttetildeling sker først senere i 2014 med indgåelsen af en finansieringsbeslutning imellem Europa-Kommissionen og støttemodtagerne for hvert projekt. De angivne forventede støttebeløb til projekterne kan derfor i princippet ændre sig inden den formelle støttetildeling.


Oversigt over støttede projekter - HER