Store ændringer af EU's transport politik

Læs alle nyheder / Read all news


Gennem EU-Kommissionen udspil til retningslinjer for TEN-T og CEF, gennem EU’s Transportminister Råds forslag til ændringer mm. af retningslinjer for TEN-T og CEF og senest gennem Europaparlamentets omfattende drøftelser/ændringsforslag, der blev vedtaget 18.12.2012 (se nedenfor), er der ved at tegne sig et billede af en ny EU-Transportpolitik – for perioden 2014-2020 men med direkte konsekvenser frem til 2050. Det er FDT’s vurdering, - efter omfattende deltagelse i forslagsudformnings-, retnings- og prioriterings arbejde de seneste 3-4 år, at den nye EU-Transportpolitik på 30-40 centrale områder blev væsentligt ændret – en ændring, der kun overgås af det første arbejde med Transportkorridorerne – godkendt i 1996!

FDT og EUROPLATFORMS vil i 2013-2014 afdække konkrete ændringer/udvidelser osv. der vil få stor betydning for godstransport i Europa, herunder de meget positive politikforbedringer for vore transport- og logistikcentre (Logistik Platforme).