Forliget om togfonden giver positive perspektiver for danske transportcentre

Læs alle nyheder / Read all news


Den netop vedtagne aftale "Togfonden DK" har positiv indflydelse på de danske transportcentre. Med aftalen har Regeringen sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti, afsat yderligere 23 mio. kr. til færdiggørelse af godsterminalen på Hirtshals Havn.

Med nærværende aftale udmøntes størstedelen af midlerne i Togfonden DK til massive investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser, som kan realisere timeplanen, en ny forbindelse til Billund, kortere rejsetider på de fleste regionalstrækninger, en opgradering af mulighederne for transport af jernbanegods samt elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet.

Hele aftale teksten kan downloades HER

Alle faktaark i forbindelse med Togfonden DK kan downloades HER