Feeder rekord i Aalborg Havn

Læs alle nyheder / Read all news


Siden den første feeder på ruten Aalborg-Rotterdam anløb Aalborg havn i 2010 har mængden af containere været støt stigende. Andet og tredje kvartal i år blev det hidtil bedste og næstbedste. De to kvartaler ligger 28 procent foran tilsvarende periode i 2012. Siden etableringen er næsten 35.000 TEU blevet ekspederet over kajen i Aalborg på den ugentlige rute til og fra Europas største containerhavn.Der har været vækst på alle parametre – både indgående og udgående – men især på reefersiden har der været en kraftig stigning.

- Eksporten af frysegods er steget med 48 procent, fortæller en meget tilfreds Jesper Skatka, der er account manager for trafik & operation i Aalborg Havn Logistik. Der er også kommet godt gang i importen af frysegods. Der er nu tre "carriers", som tilbyder reefercontainere. Det er APL, NYK og Evergreen. Hyundai og Yang Ming kan også løfte frysegods fra Aalborg på ad hoc basis.

Har slået rod

- De seneste rekordtal bekræfter, at feeder-servicen har rodfæstet sig godt i det nordjyske erhvervsliv, fortsætter Jesper Skatka. Der er behov for den tilgang til destinationer over hele verden via Rotterdam. Alligevel er det kun en mindre del af det nordjyske marked, som udnytter muligheden fra Aalborg havn, og vi arbejder fortsat på forbedringer og øget aktivitet, som kan bringe hele Nordjylland tættere på det globale marked.