Posten køber del af Danske Fragtmænd

Læs alle nyheder / Read all news


Danske fragtmænd har terminaler/distributionscentre i 4 af FDT's transportcentre, som nu bliver styrket med Posten Norges køb af 34% af aktierne i Danske Fragtmænd A/S.

På årets ordinære generalforsamling i Fragtmænd Holding A/S lørdag d. 13. april blev det vedtaget, at Danske Fragtmænd A/S og Posten Norge AS indgår et strategisk samarbejde. Det sker for at styrke og videreudvikle de to selskabers aktiviteter på transport- og logistikområdet.

De seneste års globalisering og koncentrationstendenser i transportbranchen nødvendiggør, at erhvervskunder kan tilbydes en samlet logistikløsning såvel nationalt som internationalt. Danske Fragtmænd har på den baggrund store forventninger til samarbejdet med Bring, som er datterselskab i Posten Norge AS.

Posten Norge AS køber en aktiepost på 34 procent i Danske Fragtmænd A/S, hvor samarbejdet frem til 2015 bliver styrket på en række områder. Herefter er det parternes hensigt, at Posten Norge AS overtager hele aktieposten i Danske Fragtmænd.

Posten Norge AS er en af Nordens ledende logistikaktører og har via Bring-selskaberne etableret en logistikvirksomhed med 6.000 ansatte og en omsætning på 15 mia. kr. primært med udgangspunkt i Norden. Brings aktiviteter i Danmark er på ca. 1 mia. kr. og omfatter i dag godstransporter samt branche- og logistikløsninger.

Pressemeddelelse:

For at styrke og videreudvikle de to selskabers aktiviteter på transport- og logistikområdet har Posten Norge AS og Fragtmænd Holding A/S indgået en samarbejdsaftale, hvorefter Posten Norge AS køber en aktiepost på 34 % i Danske Fragtmænd A/S. Parterne er enige om at styrke samarbejdet på en række områder frem til 2015, hvor det er parternes hensigt, at Posten Norge AS overtager hele aktieposten i Danske Fragtmænd.

Posten Norge AS er en af Nordens ledende logistikaktører, og har via Bring-selskaberne etableret en logistikvirksomhed med 6.000 ansatte og en omsætning på 15 mia. kr. primært med udgangspunkt i Norden. Brings aktiviteter i Danmark er på ca. 1 mia. kr. og omfatter i dag godstransporter samt branche- og logistikløsninger. Via datterselskaber, agentnet og strategiske alliancer har Bring et veludbygget distributionsnet i det meste af Europa http://www.bring.com/

Danske Fragtmænd, som ejes af Fragtmænd Holding A/S, er blandt landets største nationale transportvirksomheder og har en årlig fragtomsætning på over 2 mia. kr. og knap 900 ansatte. Hertil kommer 50 fragtmandsvirksomheder, som udfører de daglige transporter for selskabets mange kunder. Danske Fragtmænd betjener i dag store dele af dansk erhvervsliv og tilbyder stort set alle former for transport- og logistikløsninger, hvortil kommer lagerhotelløsninger samt kurertransporter http://www.fragt.dk/

De senere års globalisering og koncentrationstendenser i transportbranchen nødvendiggør, at erhvervskunder kan tilbydes en samlet logistikløsning såvel nationalt som internationalt. Danske Fragtmænd har på den baggrund store forventninger til samarbejdet med Bring, som vil give begge selskaber en styrket position på logistikområdet i Norden og det øvrige Europa.