Danske Transportcentre styrker kombitransport

Kombitransport-løsninger via danske transportcentre

Siden de første danske transportcentre blev udviklet og etableret i slutningen af 1980’erne har faciliteter til den kombinere transport været en væsentlig del af transportcenterkonceptet. De første og største faciliteter blev etableringen af kombiterminaler i Høje Tåstrup Transportcenter og Taulov Transportcenter. Disse kombiterminaler er i flere omgange blevet udbygget senest med infrastrukturfondens investering på godt 50 millioner kroner i Høje Tåstrup og cirka 10 millioner kroner i Taulov – og har i dag en stor betydning, især for grænseoverskridende kombitransporter.

Der er kapacitetsproblemer især i Taulov, hvilket har betydning for antallet af mulige international transporter. Hvor det er teknisk muligt, er der for de øvrige danske transportcentre konkrete planer og realiseringsmuligheder for etablering og udvikling af kombiterminaler

- NTC – Nordisk Transportcenter i Aalborg Østhavn har fra etableringen indarbejdet arealer, faciliteter, adgangsveje, osv. til etablering af kombiterminal (udflytning af godsbanearealer fra Aalborg midtby). Transportcentret/Aalborg Havn, der ejer jernbanesporet mellem Østhavnen og det statslige skinnenet, har planer om at investere et millionbeløb på modernisering og opgradering til godstransport i 2013. Allerede i dag er der (mindre) faciliteter til kombitransport i Aalborg Østhavn.

- STC – Skandinavisk Transportcenter i Køge har sporadgang og muligheder for jernbanegods i Transportcentret. I forbindelse med etablering af Femern Bælt forbindelsen bygges en ny 2-sporet jernbane op ad Transportcentret, hvor der er planer om at etablere en kombiterminal med international betydning/integration med transittransport. I forbindelse med de nye retningslinjer for det Trans-europæiske transportnet 2014-2020, er der fastlagt nye krav til styrkelse af banegodstransport i disse transportkorridorer. Disse krav og det stigende behov/ønske om mere gods på bane vil støtte realiseringsplanerne for en ny kombiterminal i Køge – i tæt samarbejde med Skandinavisk Transportcenter.

- HTC – Hirtshals Transportcenter har i samarbejde med Hirtshals Havn udarbejdet konkrete planer for etablering af en kombiterminal i tilknytning til det eksisterende spor til havnen. Der er fra Transportministeriet givet tilsagn om 10 millioner kroner til medfinansiering af kombiterminalen. Finansieringsgrundlaget planlægges afklaret snarest således at efterspørgslen på kombitransport løsninger for trailere og containere fra Hirtshals færger og sydpå og omvendt kan blive gennemført.

FDT arbejder nationalt og internationalt for at fremme sådanne kombitransport løsninger via vore Transportcentre.