Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område 2. halvår 2016.

Transportministeriet har offentliggjort en orientering om status og udvikling i anlægsprojekter under Transportministeriets, hvor bevillingen fremgår af finansloven eller af vedtagne aktstykker.​


En række transportcenter-relevante anlægsprojekter fremgår af rapportens kapitel 3 om jernbane og kapitel 4 om veje.


Læs rapporten her