Alternative Drivmidler - Dansk Statusrapport

​I henhold til EU’s direktiv 2014/94/EU om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler, som blev vedtaget 22. oktober 2014, skal Danmark, jf. direktivet, etablere en national politikramme, der skitserer mål og målsætninger, og støtteaktioner for udvikling af markedet, for så vidt angår alternative drivmidler, herunder etableringen af den nødvendige infrastruktur, der skal anlægges. Danmark har efterlevet denne forpligtelse ved at fremsende nærværende rapport til Europa-Kommissionen.


Rapporten kan læses her