EU-Kommissionen offentliggør ny TEN-T indkaldelse

​EU-Kommissionen har netop offentliggjort ”3rd call for proposals” for projekter, der skal forbedre den europæiske transportinfrastruktur i overensstemmelse med EU transportpolitik (jf. forordninger nr. 1315/2013 og nr. 1316/2013, begge af 11. december 2013, der trådte i kraft d. 21. december 2013).

Finansiering omfatter mulige EU-tilskud på EUR 1,9 mia EUR (14,1 mia. DKK), hvoraf de EUR 1,1 mia. er allokeret til projekter i Samhørighedslandene. De resterende EUR 0,8 mia er søgbare for alle EU medlemslandee. Indkaldelsen åbnede d. 13. oktober 2016 og lukker d. 7. februar 2017, mens den endelige afgørelse mht. tildeling af finansiering offentliggøres i juli 2017.

Finansiering vil specielt blive rettet med projekter indenfor ERTMS (European Rail Traffic Management Systems), Nye Teknologier og Innovation, Sikker Infrastruktur, SESAR (Single Europeam Sky), MoS (Motorways of the Sea), Knudepunkter og Logistikplatforme.

Finansieringen skal fjerne flaskehalse, revolutionere forbindelserne mellem øst og vest samt strømline transporter på tværs af grænserne for virksomheder og borgere i hele EU. Dette vil forbedre EU-transportforhold i overensstemmelse med de nye forordninger/retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

For yderligere informationer, følg nedenstående links.  

Pressemeddelelse

Indkaldelsen

TEN-T Info dage