EU-Kommissionen offentliggør nyt T-TEN Call på 55,9 mia DKK!

EU-Kommissionen har netop offentliggjort ”2nd call for proposals” for projekter, der skal forbedre EUROPAS transportinfrastruktur i overensstemmelse med EU´s nye transportpolitik (jf. forordninger nr. 1315/2013 og nr. 1316/2013, begge af 11. december 2013, der trådte i kraft d. 21. december 2013).


Finansiering omfatter mulige EU-tilskud på 7,5 mia EUR (55,9 mia. DKK), hvoraf de 6,47 mia. EUR går til projekter i Samhørighedslandene, mens de resterende 1,09 mia EUR er tilgængelige for alle andre EU medlemslande. Indkaldelsen lukker d. 16. februar 2016 og den endelige afgørelse mht. tildeling af finansiering offentliggøres i juli 2016.


Finansiering vil specielt blive rettet med projekter indenfor ERTMS (European Rail Traffic Management Systems), Nye Teknologier og Innovation, Sikker Infrastruktur, SESAR (Single Europeam Sky), RIS (River Information Systems), MoS (Motorways of the Sea), Knudepunkter og Logistikplatforme.


Finansieringen skal fjerne flaskehalse, revolutionere forbindelserne mellem øst og vest samt strømline transporter på tværs af grænserne for virksomheder og borgere i hele EU. Dette vil forbedre EU-transportforhold i overensstemmelse med de nye forordninger/retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).


For yderligere informationer, følg nedenstående links. 


EU pressemeddelelse


EUs MEMO


Opsummerende flyer


Hjemmesiden for det nye Call