Projekter

FDT deltager gerne i projekter, som i overensstemmelse med FDT's formål kan fremme effektive transport- og logistikløsninger og skabe værditilvækst.

FDT ser fordele ved at deltage i og bruge projektformen som et udviklingsredskab.

Som eksempler på FDT interessante projekter kan nævnes:

  • ​Modulvogntogsforsøget
  • Citydistribution
  • ​Intermodale transportløsninger
  • ​Sikre rastepladser
  • ​Generelt projekter indenfor FDT's løbende fokusområder